Tieteen avoimuus

Akatemia on sitoutunut avoimen tieteen periaatteiden ja käytäntöjen edistämiseen tieteen laadun ja uudistumismahdollisuuksien sekä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden aikaansaamiseksi ja parantamiseksi.  Tavoitteena on, että tutkimuksen tuottamat ja hyödyntämät tutkimustuotokset (erityisesti julkaisut, tutkimusaineistot, menetelmät) sekä niiden metatiedot ovat nopeasti ja helposti saatavilla jatkokäyttöä varten. Tieteen avoimuutta tulee edistää hyviä tieteellisiä käytäntöjä noudattaen ja oikeudellista toimintaympäristöä kunnioittaen.

Akatemia edellyttää rahoittamiltaan hankkeilta sitoutumista tutkimustuloksistaan kertovien julkaisujen avoimeen saatavuuteen sekä hankkeen tuottamien tutkimusaineistojen avaamiseen. Aineistoilla voi kuitenkin perustelluista syistä olla erilaisia avoimuuden asteita vaihdellen kaikille täysin avoimesta salassa pidettävään.

Arvioijia pyydetään ottamaan huomioon Akatemian avoimen tieteen periaatteet hakemuksia arvioidessaan. Tieteen ja tutkimuksen avoimuuden edistäminen on osa tutkijoiden asiantuntijuutta osoittavia saavutuksia, jotka otetaan huomioon rahoitushakemusten arvioinnissa. Hakemuksen tutkimussuunnitelmassa hakijaa pyydetään jättämään julkaisusuunnitelma, joka ottaa huomioon Akatemian edellytyksen avoimen julkaisujen saatavuuden toteuttamisesta. Avoimuuden edellytys koskee erityisesti vertaisarvioituja artikkeleita, mutta Akatemia kannustaa avoimuuteen kaikessa julkaisutoiminnassa.

Akatemialle tehtävässä hakemuksessa kuvataan lyhyesti aineiston hallinnan avainasiat. Varsinainen aineistonhallintasuunnitelma toimitetaan vasta myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen.

Lisätietoa Akatemian avoimen tieteen periaatteista ja tavoitteista.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?