Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Suomen Akatemian tutkimusrahoitustoiminnassa edistetään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta osana vastuullista tiedettä. Vastuullisen arvioinnin ja päätöksenteon turvaamiseksi Akatemia on sitoutunut tasa-arvo- ja- yhdenvertaisuussuunnitelmassaan 2019-2020 (pdf) määrittelemään keinot, joilla tuetaan työn ja perheen yhteensovittamista sekä naisten tutkijanuraa kaikissa rahoitusmuodoissa.

Akatemia lisää määrätietoisesti naisten osuutta hakemusten arviointipaneeleissa ja tavoittelee asiantuntijoiden tasapuolista sukupuolijakaumaa. 

Akatemia edellyttää, että sen rahoittamassa tutkimuksessa edistetään sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Akatemian arvioinnissa ja päätöksenteossa huomioidaan edistääkö ehdotettu tutkimus tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta hankkeessa tai laajemmin yhteiskunnassa.

Akatemian tutkimusrahoituksen sukupuoli- ja yhdenvertaisuusvaikutuksia seurataan tilastoinnin ja selvitysten avulla.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?