Siirry pääsisältöön
Facebook Twitter LinkedIn Email
29.12.2015

Yksilöllisestä harjoittelusta apua pitkittyvään selkäkipuun

Vain 15 prosenttia alaselän kivuista kärsivistä potilaista saa tarkan diagnoosin. Näin ollen peräti 85 prosentilla potilaista on epäspesifisiä alaselkäkipuja. Kansainvälisten hoitosuositusten mukaan tutkijoiden tulisi panostaa enemmän alaselkäkipujen kliinisten alaryhmäluokkien tutkimiseen. Yhden tällaisen ryhmän muodostavat potilaat, joilla todetaan liikekontrollin häiriö. Näillä potilailla on vaikeuksia hallita selkänsä asentoa istumisen, seisomisen tai selän taivutusliikkeiden yhteydessä. Kontrollihäiriö on yleensä seuraus aiemmasta selän kipujaksosta. Tilanne on ongelmallinen senkin vuoksi, että potilaat eivät itse huomaa aiheuttavansa väärällä selän asennollaan kivun provosoitumisen.

Terapeutti tutkii potilasta

Terapeuttinen harjoittelu on yksi harvoista epäspesifiseen krooniseen alaselkäkipuun suositeltavista terapioista. Tällä hetkellä ei kuitenkaan tiedetä tarkasti, millaisia harjoitteita kullekin alaselkäkivuista kärsivälle potilaalle tulisi suositella.

Selvitin väitöskirjatutkimuksessani kumpi hoitomuodoista, yksilöllisesti suunniteltu liikekontrollin häiriötä korjaava harjoittelu vai yleinen harjoittelu, lievittää tehokkaammin epäspesifistä alaselkäkipua. Tarkastelimme tilannetta kolmen kuukauden fysioterapiajakson jälkeen ja uudestaan 12 kuukauden kuluttua.

Koehenkilöt kävivät viisi kertaa fysioterapeutilla. Käynnit sisälsivät joko yksilöllisiä tai yleisiä harjoitteita. Koehenkilöt saivat myös kullakin käyntikerralla lyhyesti manuaalista terapiaa. Fysioterapiakäyntien jälkeen koehenkilöt vastasivat haitta-astetta mittaavaan selkäoirekyselyyn.

Manuaalisen terapian ja harjoitteiden yhdistelmähoito toimii

Tutkimukseen osallistui yhteensä 70 koehenkilöä, joilla oli todettu liikekontrollin häiriö. Aineisto kerättiin vuosina 2012-13 Kotkan alueelta. Tulokset osoittivat, että molemmat ryhmät paranivat merkittävästi kolmen kuukauden fysioterapiajakson jälkeen ja tulokset säilyivät hyvinä 12 kuukauden seurannassa. Lähtötilanteeseen verrattuna yksilöllisiä harjoitteita saaneen ryhmän tulokset olivat tilastollisesti ja kliinisesti parempia kuin yleisten harjoitteiden ryhmällä.

Tulosteni perusteella manuaalisen terapian ja harjoitteiden yhdistelmähoito on erinomainen vaihtoehto niille potilaille, joilla on alaselän liikekontrollin häiriö. Potilaiden itse kokema haitta lievittyy ja toimintakyky paranee merkittävästi. Potilaat hyötyvät enemmän spesifistä yksilöllisesti räätälöidyistä harjoitusohjelmasta kuin yleisistä harjoitteista välittömästi fysioterapiajakson jälkeen ja tulos myös säilyy 12 kuukauden seurannassa.

Tutkimustulosta ei voi yleistää koskemaan muiden kliinisten alaryhmäluokkien potilaita. Useat tuoreet tutkimustulokset kuitenkin tukevat tuloksiani: selän käyttämisen opettaminen lievittää kivusta aiheutuvaa pelkoa, parantaa selkäpotilaan toimintakykyä ja lievittää selkäkivun aiheuttamaa haittaa.

Teksti:Terveystieteiden maisteri, OMT-fysioterapeutti Vesa Lehtola
Kuvat: Ilkka Korhonen

Kirjoitus on osa Terveyden tutkimuksen tutkijakoulun ja Suomen Akatemian ”Tieteen popularisointi – näin kerron tutkimuksestani” -kurssin juttusarjaa. Lisätietoja: http://www.helisci.fi/tt/tietystifi/

Viimeksi muokattu 29.12.2020

Tietysti.fi on Suomen Akatemian sivusto, joka kertoo yleistajuisesti Akatemian rahoittamasta tutkimuksesta sekä tieteestä ja tutkimuksesta yleensä. Sivuille kootaan muun muassa tutkijahaastatteluita, tieteen yleisötapahtumia, tiedeuutisia ja tutkimuksesta kertovia taustajuttuja.

Seuraa meitä:
 
Facebook logo  Twitter logo  Youtube logo

Ota yhteyttä

Suomen Akatemian viestintä
viestinta@aka.fi

Suomen Akatemian logo

Lisätietoja Suomen Akatemiasta www.aka.fi

SAAVUTETTAVUUS