Siirry pääsisältöön
Facebook Twitter LinkedIn Email
30.6.2016

Valtaosa välikorvatulehduksista paranee ongelmitta

Yksi lasten tavallisimmista taudeista on äkillinen välikorvatulehdus, aikuisilla sitä esiintyy harvemmin. Valtaosa välikorvatulehduksista paranee ongelmitta ja taudin hoidoksi voi riittää pelkkä seuranta, usein potilaille määrätään kuitenkin antibioottia. Välikorvatulehdus voi levitä välikorvaa ympäröiviin rakenteisiin aiheuttaen vakaviakin seuraamuksia, esimerkiksi kartiolisäketulehduksen tai aivopaiseen. Turhaa antibioottien käyttöä on vältettävä, mutta pitkittynyttä ja vaikeaoireista välikorvatulehdusta sairastavat potilaat on hoidettava tehokkaasti.

Selvitimme tutkimuksessamme sairaalahoitoon johtaneen välikorvatulehduksen taustatekijöitä. Kävimme läpi äkillisen kartiolisäketulehduksen tai välikorvatulehduksen vuoksi HUS:n Korvaklinikalle sairaalahoitoon vuosina 2003–2012 joutuneiden potilaiden (100 lasta, 160 aikuista) sairauskertomustiedot. Arvioimme bakteereiden ja hoidon suhdetta taudinkuvaan ja vertailimme potilasryhmien tietoja keskenään. Lisäksi kävimme läpi kaikkien aivopaiseen vuoksi sairaalahoitoon HUS:n Neurokirurgian klinikalle vuosina 1970–2012 joutuneiden potilaiden (166) sairauskertomustiedot. Aineistoon sisältyivät myös korvaperäiset aivopaiseet (18).

pääkallopiirros

Vaikeissa välikorvatulehduksissa eri taudinaiheuttajat

Streptococcus pneumoniae on tavallinen välikorvatulehduksen taudinaiheuttaja, myös sairaalahoitoon joutuneilla potilailla. Tutkimuksessamme etenkin kartiolisäketulehdusta sairastavilla lapsilla esiintyi tavallisille korvatulehduksen hoidossa käytettäville antibiooteille vastustuskykyisiä Streptococcus pneumoniae -kantoja. Nämä johtivat muita taudinaiheuttajia useammin kartiolisäkkeen puhdistusleikkauksiin. Myös Streptococcus pyogenes osoittautui tavalliseksi taudinaiheuttajaksi vakavassa, sairaalahoitoon johtaneessa välikorvatulehduksessa.

Sen sijaan kaksi tavallisinta avohoidon välikorvatulehduksen taudinaiheuttajaa, Haemophilus influenzae ja Moraxella catarrhalis, olivat harvinaisia vaikeaa, sairaalahoitoon johtanutta välikorvatulehdusta sairastavilla potilailla.

Aikuisilla sairaalahoitoon ja leikkauksiin johti lapsia useammin pitkäkestoisen välikorvatulehduksen äkillinen komplisoituminen. Tutkimuksemme mukaan nämä komplikaatiot lisääntyivät Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä aiempiin suomalaisiin tutkimuksiin verrattuna. Muihin Euroopan maihin verrattuna komplikaatioita esiintyi kuitenkin vähemmän. Korvaperäiset aivopaiseet harvinaistuivat pidemmällä aikavälillä ja yleensä ne liittyivät pitkäkestoiseen välikorvatulehdukseen.

Erot taudinaiheuttajissa huomioitava hoidossa

Tutkimuksemme mukaan avohoidossa hoidettava välikorvatulehdus eroaa taudinaiheuttajiltaan sairaalahoitoon johtaneesta välikorvatulehduksesta ja kartiolisäketulehduksesta. Korvaperäiset aivopaiseet olivat harvinaisia. Ne liittyivät pitkittyneeseen, krooniseen välikorvatulehdukseen, ja niiden määrä vähentyi tutkimusjakson aikana.

Valtaosa välikorvatulehduksista paranee ongelmitta. Pitkittynyttä ja vaikeaoireista välikorvatulehdusta sairastavat potilaat on kuitenkin hoidettava tehokkaasti, huomioiden todetut erot taudinaiheuttajissa.

Teksti ja kuvat: LL Anu Laulajainen-Hongisto, Korvaklinikka, Biomedicum Helsinki

Kirjoitus on osa Terveyden tutkimuksen tutkijakoulun ja Suomen Akatemian ”Tieteen popularisointi – näin kerron tutkimuksestani” -kurssin juttusarjaa. Lisätietoja: http://www.helisci.fi/tt/tietystifi/

Viimeksi muokattu 29.12.2020

Tietysti.fi on Suomen Akatemian sivusto, joka kertoo yleistajuisesti Akatemian rahoittamasta tutkimuksesta sekä tieteestä ja tutkimuksesta yleensä. Sivuille kootaan muun muassa tutkijahaastatteluita, tieteen yleisötapahtumia, tiedeuutisia ja tutkimuksesta kertovia taustajuttuja.

Seuraa meitä:
 
Facebook logo  Twitter logo  Youtube logo

Ota yhteyttä

Suomen Akatemian viestintä
viestinta@aka.fi

Suomen Akatemian logo

Lisätietoja Suomen Akatemiasta www.aka.fi

SAAVUTETTAVUUS