Siirry pääsisältöön
26.1.2021

Uraatistako apua Parkinsonin tautiin?

Puriinit ovat soluille elintärkeitä DNA:n rakennuspalikoita. Ihmisellä puriini-aineenvaihdunnan lopputuote on uraatti, jota esiintyy ihmisen verenkierrossa korkeina pitoisuuksina. Muilla nisäkkäillä uraatti muuttuu aineenvaihdunnan myötä allantoiiniksi ja uraattia esiintyy verenkierrossa niukasti. Ihminen puolestaan on jo lajinkehityksen varhaisessa vaiheessa menettänyt tässä reaktiossa tarvittavan urikaasi-entsyymin. Tämä entsyymipuutos on ilmeisesti ollut ihmiselle edullinen, sillä uraatti on voimakas antioksidantti, jonka soluja suojaava vaikutus saattaa jopa olla osasyy ihmisten pitkään elinikään.

Ihmisten väliset erot uraatti-arvoissa selittyvät perinnöllisillä tekijöillä, elintavoilla ja sukupuolella: naisten arvot ovat pienempiä kuin miesten. Paljon eläinproteiinia sisältävä ruokavalio ja ylipaino nostavat verenkierron uraatti-pitoisuutta.

Parkinsonin taudin syntyyn vaikuttavat perintö- ja ympäristötekijät

Parkinsonin tauti on parantumaton neurologinen sairaus, johon sairastutaan keskimäärin 62-vuotiaana. Sairauden tavallisimmat alkuoireet ovat ummetus, univaikeudet, virtsarakon toimintahäiriö ja hajuaistin heikentyminen. Neurologin vastaanotolle potilaat tulevat yleensä vasta lepovapinan ja raajojen jäykkyyden takia. Jo sairauden alkuvaiheessa on usein todettavissa myös lieviä tiedonkäsittelyn vaikeuksia, kuten tarkkaavaisuuden, näönvaraisen hahmottamisen, toiminnanohjauksen ja mieleen painamisen heikentymistä sekä sanahakuisuutta. Sairauden edetessä erityisesti iäkkäämpinä sairastuneille voi todennäköisimmin kehittyä Parkinsonin taudin dementia.

Parkinsonin taudin syy on tuntematon mutta nykykäsityksen mukaan sairaus syntyy perintö- ja ympäristötekijöiden yhteisvaikutuksesta. Verenkierrossa esiintyvän uraatin korkean pitoisuuden on todettu vähentävän sairastumisriskiä. Lisäksi varhaisvaiheen Parkinson-potilailla mitattu korkea veren ja aivo-selkäydinnesteen uraatti hidastaa sairauden etenemistä ja hermosolukatoa.

Uraatin suoran antioksidanttivaikutuksen lisäksi se tehostaa aivojen tukisolujen omaa antioksidanttituotantoa. Tämän säätelyvaikutuksen merkitys lienee moninkertainen uraatin suoraan antioksidanttivaikutukseen verrattuna.

Uraatin hoitovaikutusta tutkitaan

Parkinsonin tautiin on olemassa vain oireita lievittävää lääkitystä. Verenkierron uraatti-pitoisuutta nostava lääkitys voisi hidastaa sairauden etenemistä. Uraatin esiastetta inosiinia onkin kokeiltu pienelle potilasjoukolle tutkimuksessa, jonka ensisijaisena tarkoituksena oli arvioida lääkkeen turvallisuutta.

Potilaiden verinäytteen uraatin oli oltava viitearvon alarajalla, eikä heillä saanut olla valtimosairauksien riskitekijöitä. Kahden vuoden seurannan aikana seerumin uraatti-taso nousi, eikä merkittäviä haittavaikutuksia ilmaantunut. Vaikutusta Parkinsonin-taudin oireiden etenemiseen ei lyhyen seurannan ja pienen potilasmäärän vuoksi voitu arvioida.  Alkamassa onkin laajempi tutkimus uraatin varsinaisen hoitovaikutuksen arvioimiseksi. 

Tulevaisuuden lääkehoito

Parkinsonin taudin lukuisat taustasyyt huomioiden on epätodennäköistä, että vain yhteen tautimekanismiin vaikuttamalla saataisiin hidastettua taudin etenemistä merkittävästi. Onneksi kehitteillä on myös muunlaisia hoitoja, esimerkiksi rokote ja aivokammioon annosteltava hermokasvutekijä. Lisäksi tutkitaan jo markkinoilla olevien lääkkeiden tehoa Parkinsonin taudissa.

Tulevaisuudessa Parkinsonin taudin etenemistä saatetaankin ehkäistä usean hoidon yhdistelmällä. Nykyisin käytössä olevien, vapinaa ja jäykkyyttä lievittävien hoitojen tarve ei taudinkulkuun vaikuttavien lääkkeiden myötä tule kuitenkaan todennäköisesti poistumaan.

Teksti: Tua Annanmäki Neurologian el HUS Neurokeskus, Jorvin Sairaalan neurologian PKL

Kuvat: Tua Annanmäki ja MostPhotos

Kirjoitus on osa Terveyden tutkimuksen tutkijakoulun Kliinisen tohtoriohjelman ja Suomen Akatemian "Tieteen popularisointi – näin kerron tutkimuksestani" -kurssin juttusarjaa. Lisätietoja Helsingin yliopiston verkkosivuilta

Viimeksi muokattu 27.1.2021

Tietysti.fi on Suomen Akatemian sivusto, joka kertoo yleistajuisesti Akatemian rahoittamasta tutkimuksesta sekä tieteestä ja tutkimuksesta yleensä. Sivuille kootaan muun muassa tutkijahaastatteluita, tieteen yleisötapahtumia, tiedeuutisia ja tutkimuksesta kertovia taustajuttuja.

Seuraa meitä:
 
Facebook logo  Twitter logo  Youtube logo

Ota yhteyttä

Suomen Akatemian viestintä
viestinta@aka.fi

Suomen Akatemian logo

Lisätietoja Suomen Akatemiasta www.aka.fi

SAAVUTETTAVUUS