Siirry pääsisältöön
Facebook Twitter LinkedIn Email
6.5.2015

Sydänsairauksien vaara huomioitava lapsena ja nuorena sairastetun syövän jälkeen

Lähes kahdeksan kymmenestä lapsena tai nuorena syövän sairastaneesta paranee nykyään. Vaikka selviytymisennuste syöpädiagnoosin jälkeen on suhteellisen hyvä, vain kolmannes lapsena syövän sairastaneista selviää ilman merkittäviä jälkiongelmia.

Tutkimuksemme osoittivat, että nuoruusiän syövästä selviytyneillä  oli sisaruksiin ja väestöön nähden merkittävästi suurentunut riski sairastua sydänsairauksiin ja menehtyä niihin. Tähänastisten löydösten mukaan nuorena syöpään sairastuneiden pitkäaikaisseurannassa tulisi korostaa ja kehittää yksilöllistä ja riskiluokan mukaista sydän- ja verisuonisairauksien ennaltaehkäisyä ja hoitoa.

syövästä selviytyneiden ongelmatLapsena ja nuorena aikuisena syöpähoidon läpikäyneillä on huomattavasti suurentunut riski menehtyä toisen syövän lisäksi myös sydän- ja verisuonisairauksiin. Kehittyneiden hoitojen myötä suurin osa lapsuudessa ja nuoruusiässä syöpään sairastuneista selviää taudistaan. Tämän vuoksi syöpähoitojen pitkäaikaisvaikutukset, jotka voivat ilmaantua jopa vuosikymmenten päästä, ovat muodostuneet yhä tärkeämmiksi huomioon otettaviksi asioiksi. Nuorena aikuisena syöpähoitoja saaneiden myöhemmistä terveyshaitoista on tietoa vasta vähän, eikä väestöpohjaisia tutkimusraportteja sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksista ole tämän ikäryhmän osalta aiemmin julkaistu.

Valtakunnallisiin terveydenhuollon rekistereihin perustuvassa väitöskirjatutkimuksessani selvitän, lisääkö nuoruusiällä (0-34-vuotiaana) sairastetun syövän hoitona annettu säde- ja solunsalpaajahoito myöhempiä sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksia ja kuolleisuutta. Tuloksemme antavat tärkeää lisätietoa kliiniseen työhön sydän- ja verenkiertoelimistön seurannan tarpeesta syöpähoitojen jälkeen.

Kyseessä on tähän mennessä laajin nuorten syöpäpotilaiden myöhempää sairastavuutta ja ennenaikaista kuolleisuutta selvittävä tutkimus. Tulevaisuudessa  osa sydänkuolemista voisi olla ehkäistävissä hyvin toimivalla jälkiseurantaohjelmalla. Lisäksi voisi olla mahdollista vähentää muita vakavia syöpähoidosta johtuvia sydän- ja verenkiertoelimistön terveysongelmia. Syövästä selvinneiden lasten ja nuorten aikuisten pitkäaikaisseurannassa ja – hoidossa tulisikin tulevaisuudessa huomioida sydän- ja verisuonisairauksien ennaltaehkäisyä.

Hyödyllisia linkkejä:

Tästä tutkimuksesta 2 julkaisua:


Teksti: Andreina Kero
Kuva: Andreina Kero

Kirjoitus on osa Terveyden tutkimuksen tutkijakoulun ja Suomen Akatemian ”Tieteen popularisointi – näin kerron tutkimuksestani” -kurssin juttusarjaa. Lisätietoja: http://www.helisci.fi/tt/tietystifi/

Viimeksi muokattu 29.12.2020

Tietysti.fi on Suomen Akatemian sivusto, joka kertoo yleistajuisesti Akatemian rahoittamasta tutkimuksesta sekä tieteestä ja tutkimuksesta yleensä. Sivuille kootaan muun muassa tutkijahaastatteluita, tieteen yleisötapahtumia, tiedeuutisia ja tutkimuksesta kertovia taustajuttuja.

Seuraa meitä:
 
Facebook logo  Twitter logo  Youtube logo

Ota yhteyttä

Suomen Akatemian viestintä
viestinta@aka.fi

Suomen Akatemian logo

Lisätietoja Suomen Akatemiasta www.aka.fi

SAAVUTETTAVUUS