Siirry pääsisältöön
Facebook Twitter LinkedIn Email
3.4.2018

Rintojen pienennysleikkaus paljastaa poikkeavia kudoslöydöksiä

Rintojen pienennysleikkaus eli reduktioplastia on yleinen plastiikkakirurginen toimenpide. Tyypillisimmin leikkaus tehdään, kun suuret ja painavat rinnat aiheuttavat terveyshaittoja, kuten niska-hartiaseudun särkyä tai hygieniaongelmia. Muita leikkaussyitä ovat rintojen synnynnäinen kokoero tai kokoeron tasaaminen rintasyöpäleikkauksen aikana tai sen jälkeen.

Leikkauksessa poistettu rintakudos lähetetään usein patologille tutkittavaksi. Kudostutkimuskäytännöt vaihtelevat kuitenkin suuresti eri keskuksissa niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Tähän tulisi saada muutos, koska huomattavalla osalla potilaista ilmenee kudosmuutoksia, jotka eivät näy leikkausta edeltävissä kuvissa. Kudosnäytteiden tutkiminen on tärkeää, koska niissä voi ilmetä yllättäviä rintasyöpälöydöksiä sekä syövän esiastemuutoksia. Lisäksi leikkauksessa poistettu kudos paljastaa muutoksia, joilla on rintasyöpäriskiä lisäävä vaikutus ja jotka ovat tärkeitä rintasyöpäriskin ennustekijöitä.

Rinnat kuvataan ennen leikkausta mammografialla, ultraäänellä tai molemmilla menetelmillä. Kuvantamisen herkkyytä, tarkkuutta tai todellista toteutumista ei ole kartoitettu aiemmin Suomessa. Leikkausta edeltävän kuvantamisen rooli on kiistanalainen myös muualla. Leikkauksessa poistetusta kudoksesta ilmenneiden syöpälöydösten tai kohonnutta syöpäriskiä osoittavien muutosten yhteyttä kuvantamislöydöksiin ei myöskään tarkkaan tunneta.

Selvitimme tutkimuksessamme, kuinka usein rintojen pienennysleikkauksen kudosnäytteistä löytyy ennalta odottamattomia syöpälöydöksiä tai rintasyöpäriskiä lisääviä muutoksia. Tarkastelimme ennen leikkausta tehtävän kuvantamisen toteutumista, eri kuvausmenetelmien käyttökelpoisuutta, kuvantamisen löydöksiä ja niiden yhteyttä kudosvastauksiin. Selvitimme myös, löytyykö poikkeavia kudosmuutoksia omaavista potilaista tunnusmerkkejä, jotka erottavat heidät muista tutkittavistamme.

leikkaussalissa

Kuvantaminen ei todenna riittävästi poikkeavia kudosmuutoksia

Tutkimusaineistomme koostui 1255 potilaasta, joille oli tehty rintojen pienennysleikkaus HUS Plastiikkakirurgian klinikalla vuosina 2007–2011. Potilaina oli naisia, joilla ei ole aikaisempaa rintasyöpähistoriaa, ja naisia, joilla on todettu rintasyöpä. Tiedot potilaista, kuvantamisesta, toimenpiteistä, kudostutkimustuloksista ja leikkauksen jälkeisistä vaiheista kerättiin potilasasiakirjoista. Kuvantamistulokset yhtenäistettiin käyttämällä BI-RADS-luokitusta (American College of Radiology Breast Imaging and Reporting System). Aineisto käsiteltiin tilastollisesti ja sitä verrattiin aiempiin tutkimuksiin.

Tulostemme mukaan poikkeavia kudosmuutoksia ilmeni merkittävällä osalla, 10,4 prosentilla, rintojen pienennysleikkauspotilaista. Varsinaisia rintasyöpälöydöksiä ilmeni 1,2 prosentilla ja korkeaa rintasyöpäriskiä osoittavia muutoksia 5,5 prosentilla potilaista. Vertasimme rintasyövän ja sen riskiä lisäävien muutosten ilmaantuvuutta potilaissa, joilla rintojen pienennysleikkaus tehtiin rintasyövän hoitoprosessin aikana: heillä syöpien ja korkeaa rintasyöpäriskiä omaavien löydösten määrä kaksinkertaistui.

Molemmissa ryhmissä poikkeavia kudosmuutoksia omaavat potilaat olivat vanhempia ja poistettu rintakudos oli painavampaa kuin niillä, joilla näitä muutoksia ei todettu. Lisäksi poikkeavia kudoslöydöksiä ilmeni useammin, jos leikkaus tehtiin ennen syöpähoitoja. Ennen leikkausta suoritettu rintojen kuvantamisen tulos oli normaali valtaosalla poikkeavia kudosmuutoksia omaavista potilaista.

Patologin tulee tutkia poistettava kudos mikroskoopilla

Tulostemme mukaan rintojen pienennysleikkaus paljastaa huomattavan määrän poikkeavia kudoslöydöksiä. Löydösten määrä kaksinkertaistuu, jos potilaalla on aikaisempi rintasyöpähistoria. Havaitsimme, ettei poikkeavia kudoslöydöksiä omaavia potilaita ole helppoa tunnistaa etukäteen tausta- tai henkilö-ominaisuuksien perusteella. Kuvantaminen ei myöskään paljasta riittävän hyvin poikkeavia kudosmuutoksia ennen leikkausta. Tässä valossa vaikuttaakin välttämättömältä, että patologi tutkii poistettavan kudoksen mikroskooppisesti.

Parhaimmillaan rintojen pienennysleikkauksella saadaan tärkeää tietoa potilaan rintasyöpäriskistä. Tällöin potilaalle voidaan tehdä paras mahdollinen hoito- ja seurantasuunnitelma edellyttäen, että kudosnäytteet lähetetään tutkittavaksi.

Muutosten diagnosointi varhaisessa vaiheessa mahdollistaa paitsi hoidon nopean aloittamisen, myös sen yksilöllisen räätälöinnin.

Teksti: Väitöskirjatutkija Päivi Merkkola-von Schantz, Plastiikkakirurgian erikoislääkäri, HUS
Kuvat: Päivi Merkkola-von Schantz ja Pond5.com

 

Kirjoitus on osa Terveyden tutkimuksen tutkijakoulun (Kliinisen tohtoriohjelman) ja Suomen Akatemian ”Tieteen popularisointi – näin kerron tutkimuksestani” -kurssin juttusarjaa.

Viimeksi muokattu 23.12.2020

Tietysti.fi on Suomen Akatemian sivusto, joka kertoo yleistajuisesti Akatemian rahoittamasta tutkimuksesta sekä tieteestä ja tutkimuksesta yleensä. Sivuille kootaan muun muassa tutkijahaastatteluita, tieteen yleisötapahtumia, tiedeuutisia ja tutkimuksesta kertovia taustajuttuja.

Seuraa meitä:
 
Facebook logo  Twitter logo  Youtube logo

Ota yhteyttä

Suomen Akatemian viestintä
viestinta@aka.fi

Suomen Akatemian logo

Lisätietoja Suomen Akatemiasta www.aka.fi

SAAVUTETTAVUUS