Siirry pääsisältöön
Facebook Twitter LinkedIn Email
23.11.2015

Äidin raskaudenaikainen maksahäiriö riski sikiölle

Äidin raskaudenajan maksahäiriö eli hepatogestoosi aiheuttaa ihokutinaa ja maksa-arvojen nousua odotusaikana. Maksahäiriö todetaan Euroopassa enintään kahdella prosentilla odottavista äideistä. Häiriö alkaa tavallisesti loppuraskaudessa ja korjaantuu itsestään synnytyksen jälkeen. Hepatogestoosi ei ole vaarallinen äidille, mutta siihen liittyy kuitenkin suurentunut sikiökuolemanriski sekä usein ennenaikainen synnytys. Tämän vuoksi hepatogestoosiraskaudet ovat riskiraskauksia ja tarvitsevat polikliinistä seurantaa. Lääkityksenä on käytetty ursodeoksikoolihappoa, josta ei ole todettu sivuvaikutuksia äidille tai haittaa sikiölle.

raskausvatsa

Selvitin väitöstutkimuksessani hepatogestoosin tarkempaa diagnosointia, äidin lääkehoitoa ja mahdollisia sikiön synnytyksen aikaisia sydämen toiminnan muutoksia. Hepatogestoosin diagnosointi on perustunut äidin kutinaoireisiin ja kohonneisiin maksa-arvoihin. Mitään erityistä laboratoriokoetta ei ole. Tutkin erään maksan erittämän entsyymin (plasman glutathione S-transferaasi alphan) osuvuutta hepatogestoosin diagnostiikassa. Sen todettiin nousevan yleisesti käytetyn maksaentsyymin (ALAT) nousun kanssa ja siten mahdollisesti tarkentavan diagnoosia. Hepatogestoosipotilailla tutkimani maksaentsyymi oli merkitsevästi korkeampi kuin terveillä verrokkipotilailla. Se saattaa tarkentaa diagnosointia kohoamalla jo lievissä sairaustapauksissa ja toisaalta saattaa olla poikkeava ennen kuin varsinaiset maksaentsyymit nousevat.

Lääkehoidosta etua äidille ja syntyvälle lapselle

Selvitin tutkimuksessani myös äidin lääkehoidon vaikutuksia äidin maksa-arvoihin ja hormoneihin. Totesimme ursodeoksikoolihapon parantavan maksa-arvoja ja vähentävän äidin kutinaoiretta. Lääkityksellä ei kuitenkaan ollut vaikutusta äidin hormonitasoihin.

Kävimme myös läpi sairaalamme hepatogestoosia sairastaneet äidit viiden vuoden ajalta. Siinä katsottiin takautuvasti noin 300 hepatogestoosiäidin raskausaikaa ja synnytystä sekä vastasyntyneiden vointia.  Käyttämämme lääkeannos on suhteellisen pieni, mutta potilaiden maksa-arvot laskivat ja vastasyntyneet olivat hyväkuntoisia. Sikiökuolemia ei ollut. Ennenaikainen synnytys liittyy hepatogestoosiin etenkin äideillä, joilla sappihapot ovat korkeat vielä ennen synnytystä. Toisaalta ursodeoksikoolihapon ansiosta maksa-arvot usein laskevat ja synnytyksen käynnistämistä voidaan siirtää lapselle turvallisempaan ajankohtaan. Äidit sietivät hoidon hyvin.

Synnytyksen aikaisia sikiön sydänrytmin muutoksia ei löytynyt

Synnytyksen aikana sikiön hyvinvointia tarkkaillaan usein seuraamalla mahdollisia sikiön sydänsähkökäyrän (ekg) muutoksia. Tutkin takautuvasti kuuden vuoden ajalta tiedot hepatogestoosiäitien raskauksista, joilla on synnytyksessä ollut sikiön ekg-seuranta. Jokaiselle hepatogestoosiäidillä oli terve synnyttäjä verrokkina. Tutkimme, aiheuttaako hepatogestoosi sikiön sydänsähkökäyrään muutoksia synnytyksen aikana. Jotkut muutokset saattavat altistaa rytmihäiriöille ja etsimme näitä tunnusmerkkejä. Tutkimuksessani ei löytynyt merkittäviä sydänsähkökäyrän muutoksia hepatogestoosiäitien sikiöiltä terveiden äitien sikiöihin verrattuna.

Tutkimuksestani selvisi, että tutkimaamme maksaentsyymiä voidaan käyttää hepatogestoosin toteamisessa. Ursodeoksikoolihappo vähentää äidin oireita ja maksa-arvoja. Merkittäviä synnytyksenaikaisia sikiön sydänsähkökäyrän muutoksia ei löytynyt. Hepatogestoosiraskaudet vaativat polikliinistä seurantaa ja usein synnytykset käynnistetään ennen laskettua aikaa. Sikiökuolemat ovat harvinaisia ja tutkimuksessani ei esiintynyt yhtäkään. Riski on kuitenkin olemassa, mutta sen syytä ei vieläkään tiedetä.

Teksti: Titta Joutsiniemi, erikoislääkäri Naistenklinikka TYKS

 

 

Viimeksi muokattu 29.12.2020

Tietysti.fi on Suomen Akatemian sivusto, joka kertoo yleistajuisesti Akatemian rahoittamasta tutkimuksesta sekä tieteestä ja tutkimuksesta yleensä. Sivuille kootaan muun muassa tutkijahaastatteluita, tieteen yleisötapahtumia, tiedeuutisia ja tutkimuksesta kertovia taustajuttuja.

Seuraa meitä:
 
Facebook logo  Twitter logo  Youtube logo

Ota yhteyttä

Suomen Akatemian viestintä
viestinta@aka.fi

Suomen Akatemian logo

Lisätietoja Suomen Akatemiasta www.aka.fi

SAAVUTETTAVUUS