Siirry pääsisältöön
19.1.2016

Venäjän strategisesti tärkeät luonnonvarat. Kuinka niihin investoidaan Venäjän ulkopuolelta?

Kaasu, öljy ja kaivannaiset ovat Venäjälle strategisesti tärkeitä. Valtio on ottanut ne tiukemmin haltuunsa, mutta niiden hyödyntämiseen tarvitaan myös ulkomaisia ja yksityisiä pääomia. Kuinka Murmanskin alueen kaivoskaupunki Kovdor näkee mahdolliset ulkomaiset sijoittajat? Millaista sijoittajaa työntekijät pelkäävät? Haastateltavana on tutkija Tuomas Suutarinen.

Leninin patsas Murmanskissa

”Tutkimuksen kohteena oli Murmanskin alueella oleva Kovdor ja sen asukkaiden näkemykset ulkomaisista yhtiöistä ja elämästä kaivoskaupungissa,” Suutarinen summaa. Kovdor on tyypillinen perifeerinen yhteisö, jonka elämä rakentuu yhden yhtiön ympärille. Lisäksi kaupungin poliittis-maantieteellinen sijainti tuo oman lisänsä sekä valtion johdon, että kaupunkilaisten näkemyksiin ulkomaisista sijoittajista. Suomen rajan takana on Sokli, joka on myös monella lailla ajankohtainen nyt.

Kaupungin pääyritys Kovdorin GOK tuottaa rautamalmia, apatiittia ja baddeliittia. Se kuuluu venäläiseen Eurochem-konserniin, joka on ollut Suomessakin otsikoissa Pietarin lähellä Kingiseppissä sijaitsevan toisen tytäryrityksensä fosforipäästöjen vuoksi.  ”Tutkimusta tehtiin alueella, joka oli miltei suljettu ulkopuolisilta vielä Neuvostoliiton aikana ja jonka elämä on jatkunut puolisulkeutuneena vielä Neuvostoliiton hajoamisen jälkeenkin. Se lisää luonnollisesti kiinnostusta myös tuloksia kohtaan.”

Venäjän pohjoisten alueiden sosioekonomiset muutokset ovat olleet suuria viimeisten vuosikymmenien aikana. Luonnonvarateollisuus tarvitsee niin ulkomaisia kuin yksityisiäkin sijoittajia. Millaista ulkomaisten yhtiöiden toiminta Venäjällä voisi olla? Millaisia ovat suuret venäläiset toimijat maailmanmarkkinoilla?

Venäläisiä ulkona karvahatuissa ja turkeissa

Venäjän parhaaksi

Venäjän luonnonvarateollisuus toimii läheisessä yhteistyössä Putinin hallinnon kanssa ja noudattaa sen ideologiaa. ”Kansallinen mestariyritys”, kuten luonnonvara-alalla toimiva Norilsk Nickel tai ydinenergia-alalla toimiva Rosatom, eivät tee pelkästään voittoa, vaan niiden tehtävänä on kansainvälisillä markkinoilla toimia Venäjän parhaaksi. Norilskin ja Rosatomin ulkomaisilla investoinneilla on poliittinen ja strateginen tausta. Luonnonvara-ala ja energiantuotanto ovat kokonaisuutena Venäjälle strategisesti tärkeitä.

Vakaat olot ennen suuria voittoja

Venäläisen yhteiskunnan pelisääntöjä, joita on vaalittu jo Neuvostoliiton aikana, on noudatettava yritystoiminnassa. Venäjän valtio edellyttää luonnonvara-alalla toimivien suuryritysten kiinnittävän huomiota toiminnan pyörittämisen ja vakaiden olojen takaamiseen voittojen maksimoinnin kustannuksella. Suuria irtisanomisia halutaan välttää. Tämä pitää ymmärtää jos yritys aikoo investoida Venäjälle. Markkinaliberalismi aiheuttaa rakennemuutoksia ja sosiaalista epätasa-arvoa erityisesti paikkakunnilla, joilla ollaan vain yhden yrityksen varassa. Kovdorissa tehty tutkimus osoitti myös, että kaivoskaupungin asukkaat pelkäävät ulkomaisia yrityksiä juuri siksi, että niiden arvellaan maksimoivan voittoja ja irtisanovan ihmisiä.

Kaunista neuvostoaikaista kerrostaloarkkitehtuuria

EU parempi kumppani kuin Kiina tai USA

Mitä kaivospaikkakunnilla ajatellaan ulkomaisista sijoittajista? Iso merkitys on sillä, mitä paikalliset ajattelevat eri maiden yrityskulttuurista.

”EU:n alueelta tulevat sijoittajat koetaan kaikkein mieluisimmiksi. Se johtuu muun muassa siitä, että ajatellaan yrityksen arjen ja työehtojen säilyvän suurin piirtein samana. Kiinalaisia vierastetaan, koska heidän ajatellaan tuovan mukanaan omat työntekijänsä, jonka jälkeen paikallisten työt vähenevät radikaalisti.” Amerikkalaisten yrityskulttuuri nähdään voittojen maksimoinnin kautta. Yhdysvalloista tuleva yritys alkaa saneerata, poistaa ja irtisanoo, ajaa ihmisiä työttömyyteen ajattelevat kaivoskaupungin ihmiset.

Epäluuloja länsimaita kohtaan

Maailmanpolitiikan tilanne on lisännyt venäläisten epäluuloja länsimaita kohtaan.  Erityisesti kaivosteollisuuspaikkakunnilla nationalistinen suhtautuminen oman paikkakunnan luonnonvaroihin voi näkyä kielteisenä suhtautumisena ulkomaalaisiin investoijiin. Jos ulkomaalaiset investoijat ovat kiinnostuneita sijoittamaan esimerkiksi kulutustavaroiden tuotantoon tai matkailun kehittämiseen, siihen suhtaudutaan myönteisemmin Suutarisen saamien tulosten perusteella.  

Murmanskin alueella vähän kokemuksia ulkomaisista sijoittajista

Tutkimusta on tehty alueilla, jotka olivat suljettuja ulkopuolisilta vielä Neuvostoliiton aikana. Suunnitelmatalous, yli 80-vuotinen ajanjakso Venäjän ja Neuvostoliiton historiaa, on myös lyönyt leimansa yritysten toimintaan.

”Mikäli eurooppalaiset investoijat sijoittaisivat alueelle ja monipuolistaisivat elinkeinorakennetta, se luonnollisesti lisäisi myönteisiä kokemuksia ja mielikuvia ulkomaisista sijoittajista,” Suutarinen hahmottelee.

Mitä investoijien pitää huomioida? ”Paikallisten yhdyskuntien erityispiirteet ja investointien kokonaisvaikutus yhdyskunnan hyvinvointiin. Tämä on erityisen tärkeää paikkakunnilla, jossa suurin osa kaupungin työpaikoista on yhden yrityksen varassa.”

Paikallinen yrityskulttuuri huomioitava

Tutkimus osoittaa, että saadakseen myönteisen vastaanoton investoijien tulee huomioida paikallisen yhteisön erityispiirteet ja investointien vaikutus yhdyskunnan hyvinvointiin kokonaisuutena. Sosiaalisen tasapainon pitää säilyä investoinneista huolimatta. Venäläisillä kaivosteollisuuspaikkakunnilla kaivostoimintayritykset työllistävät paljon suuremman määrän työntekijöitä verrattuna vastaavankokoisiin yrityksiin länsimaissa.

”Siksi mahdolliset investoijat haluavat ehkä modernisoida teollisuusyritysten toimintaa tehostamalla sitä. Se johtaa väistämättä henkilöstövähennyksiin.” Paikallisesta näkökulmasta tämä on suurin huolenaihe ja syy suhtautua negatiivisesti mahdollisiin ulkomaalaisiin investoijiin. Sen sijaan investoinnit paikallisen talouden monipuolistamiseen ja uusien työpaikkojen luontiin saavat positiivisen vastaanoton paikallisten keskuudessa.

 

Teksti: Marja Nousiainen
Kuvat: Tuomas Suutarinen

 

Viimeksi muokattu 18.1.2021

Tietysti.fi on Suomen Akatemian sivusto, joka kertoo yleistajuisesti Akatemian rahoittamasta tutkimuksesta.  Sivuille kootaan muun muassa tutkijahaastatteluita, tieteen yleisötapahtumia, tiedeuutisia ja tutkimuksesta kertovia taustajuttuja.

Seuraa meitä:
 
Facebook logo  Twitter logo  Youtube logo

Ota yhteyttä

Suomen Akatemian viestintä
viestinta@aka.fi

Suomen Akatemian logo

Lisätietoja Suomen Akatemiasta www.aka.fi

SAAVUTETTAVUUS