Siirry pääsisältöön

Viherympäristöistä virtaa elämään

Facebook Twitter LinkedIn Email

Viherympäristöistä virtaa elämään

Luonto edistää monin tavoin ihmisen hyvinvointia. Turvalliseksi koettu luontoympäristö muun muassa rauhoittaa ja virkistää mieltä sekä parantaa tarkkaavaisuutta. Viherympäristöjen myönteisiä vaikutuksia hyödynnetäänkin muun muassa mielenterveys- ja vankityössä sekä vanhustenhoidossa. Monien hoitopaikkojen pihoja on rakennettu tietoisesti tähän tarkoitukseen.

Erja RappeLuonnon lumoavuus ei ole sattumaa. Aisti- ja tiedonkäsittelytoimintomme ovat alun perin kehittyneet kasvillisuusympäristössä. Luontosuhteessamme on yhä havaittavissa lajimme kehitykseen liittyviä piirteitä. ”Varhaiset vaikutukset näkyvät edelleen suhteessamme luontoon ja ohjaavat käsityksiämme vihreästä ympäristöstä”, kertoo vanhempi tutkija Erja Rappe Ikäinstituutista.

Luonnossa murheet ja kivut unohtuvat

Luonnossa oleskelu edistää suoraan terveyttämme lataamalla D-vitamiinivarastoja, kehittämällä ja tehostamalla immuunipuolustusta, sekä tasapainottamalla mielihyvää tuottavan serotoniinin ja unen laatuun vaikuttavan melatoniinin sekä stressiin vaikuttavan kortisolin määriä elimistössämme. Luonnossa on myös paljon psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia edistäviä ominaisuuksia.

Viherympäristöissä vietetyn ajan vaikutuksista on tutkimuksiin perustuvia arvioita, joiden mukaan jo lyhytkin oleskelu tai toiminta luonnossa tuottaa hyvinvointihyötyjä. ”Stressin lievittymiseen riittää jopa muutaman minuutin katselu ulos ikkunasta vihreyteen. Jos luonnossa voi olla kaksi tai kolme kertaa viikossa reilun tunnin kerrallaan, niin sillä on jo vahva elvyttävä vaikutus. Lisäksi luonto tarjoaa kokemisen, toiminnan ja vuorovaikutuksen mahdollisuuksia sekä osallisuuden ja yhteenkuuluvuuden kokemuksia.”

Viherympäristöt tukevat toipumista

Viherympäristöjä käytetään nykyisin osana hoitoa varsinkin mielenterveys, kehitysvamma- ja vankityössä sekä vanhustenhoidossa ja päihdekuntoutuksessa. Viherympäristön avulla voidaan aktivoida ihmisen omia voimavaroja ja tukea toipumisprosessia tai auttaa sopeutumaan muuttuneeseen tilanteeseen.

Kustaankartanon piha-alue

Kuvassa Helsingin Kustaankartanon palvelukeskuksen piha-alue.

"Viherympäristöt lievittävät ahdistusta, aggressioita ja masennusta, ja luonnon moniaistillisuus voi auttaa hetkeksi unohtamaan ongelmat ja pahan olon. Runsaat aistivirikkeet herättävät tunteita sekä auttavat tunnistamaan ja sanoittamaan niitä myös terapiassa. Viherympäristöön liittyvien toiminnallisten terapioiden on havaittu madaltavan raja-aitoja hoitajan ja hoidettavan välillä sekä synnyttävän luottamusta ja vertaisuuden kokemuksia, joilla on merkittävä hoidollinen vaikutus”, kertoo Rappe.

Keravan vankilasta hyviä kokemuksia

Rappen mukaan viherympäristö lisää suljetuissa laitoksissa aktiivisuutta ja sosiaalista vuorovaikutusta sekä toiminnallisia valinnanmahdollisuuksia. Viherympäristöissä havainnointiin ja toimintaan liittyy kasvun ja kehityksen näkökulma, mikä synnyttää toivoa ja luo uskoa myös omiin kehitysmahdollisuuksiin.

”Keravan vankilassa tekemämme tutkimuksen mukaan vihreä ympäristö ja siihen liittyvä toiminta vaikuttavat myönteisesti vankien kokemaan hyvinvointiin ja terveyteen. Kyselytutkimuksen mukaan vankien usko päihteettömään elämään ja omiin tulevaisuuden mahdollisuuksiin oli sitä vahvempi, mitä useammin he kävivät ulkona kokemassa ympäröivän vihreyden. Erityisesti kasveista, eläimistä tai ympäristöstä huolehtiminen näyttää luovan sekä tulevaisuudenuskoa että luottamusta muita ihmisiä kohtaan.”

Riittääkö pelargonia ikkunalla?

”Jos vihreyttä on ympäristössä vain vähän, niin silloin pienikin vihreyden lisäys voi tuottaa merkittäviä hyvinvointihyötyjä. Laitosympäristöissä pelargonia ikkunalaudalla voi tuoda helpotusta luomalla yhteyden ulkopuoliseen maailmaan. Viherympäristön pitäisi olla lähellä ja helposti saavutettavissa, sillä mitä lähempänä viherympäristö on, ja mitä useammin siellä käydään sitä terveemmiksi ihmiset kokevat itsensä. Tämä pitäisi ottaa nykyistä paremmin huomioon myös suomalaisessa kaupunkisuunnittelussa”, korostaa Rappe.


Teksti: Risto Alatarvas
Kuvat: Erja Rappe
 

Viimeksi muokattu 12.1.2021

Tietysti.fi on Suomen Akatemian sivusto, joka kertoo yleistajuisesti Akatemian rahoittamasta tutkimuksesta sekä tieteestä ja tutkimuksesta yleensä. Sivuille kootaan muun muassa tutkijahaastatteluita, tieteen yleisötapahtumia, tiedeuutisia ja tutkimuksesta kertovia taustajuttuja.

Seuraa meitä:
 
Facebook logo  Twitter logo  Youtube logo

Ota yhteyttä

Suomen Akatemian viestintä
terhi.loukiainen@aka.fi

Suomen Akatemian logo

Lisätietoja Suomen Akatemiasta www.aka.fi

SAAVUTETTAVUUS