Siirry pääsisältöön

Biotalouden tutkimus vaatii monitieteistä yhteistyötä

Facebook Twitter LinkedIn Email

Biotalouden tutkimus vaatii monitieteistä yhteistyötä

Fossiilisiin polttoaineisiin ja energialähteisiin perustuva talous on tiensä päässä. Suomen Akatemian ja maa- ja metsätalousministeriön käynnistämässä ennakointihankkeessa etsittiin suomalaisia tutkimuksellisia vahvuuksia ja heikkouksia nousevan biotalouden alueella. Hanke oli käynnissä vuonna 2014.

Teollisesta vallankumouksesta alkaneen ajanjakson päättyminen pakottaa etsimään uusia kestäviä energialähteitä ja -ratkaisuja, joilla voidaan tuottaa muun muassa energiaa ja ruokaa uudella tavalla.

Matti Sintonen

”Biotalous tulee näkymään raaka-ainetuotannossa, maatalouden ja metsätalouden uusissa organisaatiomuodoissa sekä yhteiskuntarakenteissa ja kulttuurisissa ilmiöissä”, professori Matti Sintonen toteaa. Sintonen toimii biotalouden ennakointihankkeeseen osallistuneessa Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnassa.

Tuntemamme arki tulee muuttumaan

Alun perin bio- ja ympäristötieteilijöiden hankkeena alkanut projekti kasvoi 140 tutkijan yhteiseen voimannäytteeseen. Toteutukseen osallistui tutkijoita maa- ja metsätaloustieteiden, luonnontieteen, tekniikan, kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen aloilta.

”Biotalous tulee muuttamaan ihmisten arkea radikaalilla tavalla. Tämän takia hanke laajeni myös muiden toimikuntien, kuten kulttuurin ja yhteiskunnan toimikunnan, alueille, joissa pyritään vastaamaan yhteiskunnallisiin haasteisiin”, Sintonen selventää.

Muutos tulee koskemaan esimerkiksi liikennettä ja muita arjen käytäntöjä.

”Koska bioteollisuuden keskukset ovat muualla kuin kaupungeissa, tulee maaseutumme toivottavasti elävöitymään. Biotalous muuttaa myös liikennettä, sillä ajoneuvot tulevat pian kulkemaan uusiutuvilla luonnonvaroilla. Jotta voimme varautua tällaisiin muutoksiin, tarvitsemme tutkimusta ja uusia ohjausjärjestelmiä”, toteaa Sintonen.

Tieteiden välinen yhteistyö tutkimuksen ydin

Arviointi- ja ennakointihanke muodostui kahdesta osasta, biotaloutta koskevasta kyselystä sekä keväällä ja syksyllä 2014 järjestetyistä työpajoista. Löydetyt tutkimustarpeet liittyivät muun muassa biomassan ja biotalouden tuotteiden ja palveluiden saatavuuteen sekä logistiikkaan ja maatalouteen. Hankkeen loppuraportissa korostetaan etenkin tieteenalojen välistä yhteistyötä, jota biotalouteen liittyvät monitasoiset ilmiöt edellyttävät.

”Suomen Akatemia järjesti ennakointihankkeen saattaakseen yhteen eri alueella toimivia tutkijoita ja löytääkseen uusia tutkimuskohteita. Toisaalta tarkoitus oli myös tunnistaa ne alueet, joissa voidaan tehdä tieteellisiä läpimurtoja ja edistää hyvinvoinnin ja päätöksenteon kannalta hyviä päämääriä”, Sintonen kertoo.

Viimeksi muokattu 12.1.2021

Tietysti.fi on Suomen Akatemian sivusto, joka kertoo yleistajuisesti Akatemian rahoittamasta tutkimuksesta sekä tieteestä ja tutkimuksesta yleensä. Sivuille kootaan muun muassa tutkijahaastatteluita, tieteen yleisötapahtumia, tiedeuutisia ja tutkimuksesta kertovia taustajuttuja.

Seuraa meitä:
 
Facebook logo  Twitter logo  Youtube logo

Ota yhteyttä

Suomen Akatemian viestintä
terhi.loukiainen@aka.fi

Suomen Akatemian logo

Lisätietoja Suomen Akatemiasta www.aka.fi

SAAVUTETTAVUUS