Siirry pääsisältöön
Facebook Twitter LinkedIn Email
11.11.2019

Mihin paleoekologeja tarvitaan?

Helsingin yliopiston tutkija Maija Heikkilä vieraili Kulosaaren yhteiskoulussa keskiviikkona 9.10.2019 pitämässä Suomen Akatemian Tietobreikin ilmastosta, sen muuttumisesta ja vaikutuksista erilaisiin ekosysteemeihin sekä yhteiskuntiin. Heikkilä on paleoekologi, eli hän tutkii eliöiden ja ympäristön välisiä vuorovaikutussuhteita syvässä ajassa. Häntä kiinnostaa esimerkiksi se, miten erilaiset ilmastonvaihtelut ja muut elinolosuhteet geologisessa historiassa ovat vaikuttaneet kyseisen ajanjakson eliöihin ja ekosysteemeihin.

Parhaillaan Heikkilä työskentelee arktisen merijään ja pohjoisten järviekosysteemien parissa. Akatemiatutkijan projektissaan hän kehittää työkaluja menneiden merijääolosuhteiden tutkimukseen. Häntä kiinnostaa erityisesti myös ilmaston, meren ja mantereiden luonnonjärjestelmien kytkökset. Heikkilän tutkimus on ilmastonmuutoksen vaikutusten ennustamisen ja niihin valmistautumisen kannalta välttämätöntä. Tietobreikin yleisönä oli englantia opiskelevia lukion toisen vuosiluokan opiskelijoita, joita Heikkilä kannusti etenkin vahvan luonnontieteellisen perustietämyksen kartuttamiseen ja omista kiinnostuksen kohteista innostumiseen. 

Maija Heikkilä luennoimassa oppilaille

Maija Heikkilä luennoimassa oppilaille.

Omat kiinnostuksen kohteet johdattelivat oikealle alalle

Ei liene ihme, että lukiolaiset olivat erityisen kiinnostuneita Heikkilän omasta lukioajasta ja hänen kiinnostuksensa kohteista. Kuulijoita kiinnosti myös, miten lukio ja koulumenestys ovat vaikuttaneet Heikkilän työuraan. Heikkilä kertoi, että häntä kiinnostivat lukiossa luonnontieteet, erityisesti biologia ja maantieto. Häntä viehättivät etenkin evoluutiobiologia, mikrobiologia, ilmasto ja geologinen historia sekä yleisesti luonnon toiminta. Näiden aineiden opiskelua Heikkilä halusi myös jatkaa yliopistossa. 

Valinta biologian ja maantieteen välillä osoittautui kuitenkin hankalaksi. Lopulta Heikkilä päätyikin eräänlaiseen kompromissiin, kahden aineen fuusioon. Hän ryhtyi opiskelemaan paleoekologiaa, jossa yhdistyvät hänen kiinnostuksen kohteensa: mikroskooppiset eliöt ja fyysisen ympäristön pitkäaikaiset muutokset. 

Nuoret ovat kiinnostuneita ilmastosta

Heikkilän esitystä voi luonnehtia hyvin interaktiiviseksi, opiskelijat pääsivät esittämään hänelle mielenkiintoisia ja hankalia kysymyksiä. Heikkilä perusti vastauksensa aina tieteeseen ja faktoihin, sillä hän halusi painottaa puhuvansa tiedeyhteisön edustajana. Tiedeyhteisön ja sen nimissä julkaistun informaation tulee olla objektiivista. 

Esityksen aikana ilmeni, että ilmastonvaihtelun ja -muutoksen aikamittakaavat ovat monille vieraita, vaikka niiden valossa nykyistä muutosta ja sen lieventämisen mahdollisuuksia voidaan konkretisoida. Opiskelijat kysyivät Heikkilältä muun muassa ilmastonmuutoksen vaikutuksista Suomen ilmastoon, bioindikaattoreista ja ratkaisuista hiilidioksidin varastoimiseen. Heikkilän mukaan ilmastonmuutoksen vaikutukset Suomeen tulevat suosimaan esimerkiksi eteläisempää lajistoa ja sateisempaa ilmastoa, mutta lisää tietoa tarvitaan esimerkiksi monista ympäristövaikutuksista sekä ilmastonmuutoksen kytkeytymisestä ihmistoiminnan muihin vaikutuksiin. 

savinäytteitä

Tutkijan tuomia savinäytteitä.

Kiehtova ammatti tieteen parissa

Heikkilä kertoi paljon uusia asioita, joita kuulijat eivät olleet tulleet edes ajatelleeksi. Kuinka moni sattuu ikinä miettimään esimerkiksi sitä, miten olemme saaneet tietoa dinosaurusten ajan ilmastosta? Saatikka sitä, miten tätä tietoa voi soveltaa nyky-yhteiskunnassa? Tieteenalanakin paleoekologia on monille täysin tuntematon. On tärkeää kuulla harvinaisemmistakin ammateista ja erilaisista opiskelumahdollisuuksista. 

Harva muutenkaan tietää millainen tutkijan ammatti oikeasti on ja mitä kaikkea se käytännössä sisältää. Tutkijat voivat myös monen mielestä olla todella kaukaisia ja hankalasti ymmärrettäviä. Siksi onkin hyvä, että tutkijat tulevat itse kouluihin kertomaan työstään ja tutkimuksistaan sekä vastaamaan oppilaiden kysymyksiin ja näin purkamaan mahdollisia ennakkoluuloja. 

Teksti ja kuvat: Alisa Mahmood & Ville Majaniemi

Viimeksi muokattu 11.11.2019

Tietysti.fi on Suomen Akatemian sivusto, joka kertoo yleistajuisesti Akatemian rahoittamasta tutkimuksesta sekä tieteestä ja tutkimuksesta yleensä. Sivuille kootaan muun muassa tutkijahaastatteluita, tieteen yleisötapahtumia, tiedeuutisia ja tutkimuksesta kertovia taustajuttuja.

Seuraa meitä:
 
Facebook logo  Twitter logo  Youtube logo

Ota yhteyttä

Suomen Akatemian viestintä
terhi.loukiainen@aka.fi

Suomen Akatemian logo

Lisätietoja Suomen Akatemiasta www.aka.fi

SAAVUTETTAVUUS