Siirry pääsisältöön
Facebook Twitter LinkedIn Email
5.4.2017

ICT-taitotesti paljasti opettajien kaipaavan ohjelmointikoulutusta

Opettajien suurimmat ICT-taitojen puutteet liittyvät ohjelmoinnin taitoihin, jotka on sisällytetty uuteen opetussuunnitelmaan. Tämä paljastuu Digiajan peruskouluhankkeen alustavista tuloksista. Tulosten mukaan opettajat ja oppilaat hallitsevat parhaiten digitaalisen viestinnän ja verkostoitumisen. Opettajat hallitsevat myös toimistosovellukset kuten tekstinkäsittelyn sekä laitteiden peruskäytön, oppilaat puolestaan oman sisällön tuotannon ja jakamisen. Heikoimmin opettajat hallitsevat ohjelmoinnin ohella mobiilisovellusten asentamisen ja päivittämisen.

Opettajien ja oppilaiden ICT-taitoja selvitettiin valtioneuvoston kanslian rahoittamassa Digiajan peruskoulu -hankkeessa. Turun yliopiston osuuden ensimmäinen aineiston keruu tavoitti noin 5500 yhdeksäsluokkalaista ja 2200 opettajaa kaikkiaan 68 otoskunnasta. Hanke on Tampereen yliopiston TRIM-keskuksen ja Turun yliopiston Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen (RUSE) yhteishanke. RUSEn RoSA-laboratoriossa kehitetyn ICT-taitotestin avulla testattiin oppilaiden ja opettajien uusien opetussuunnitelmien laaja-alaiseen osaamiskokonaisuuteen sisältyvien tieto- ja viestintäteknologiataitojen hallintaa.

Testin tulosten mukaan nuoret hallitsevat opettajia huomattavasti paremmin oman sisällön tuotannon ja jakamisen, eli käytännössä esimerkiksi äänen- ja videonkäsittelyn ja pilvipalvelut, joissa opettajien osaaminen osoittautui keskimäärin varsin vähäiseksi. Selkeä ero aikuisten ja nuorten välillä löytyy myös laitteistojen peruskäytön hallinnasta, jonka aikuiset hallitsevat selvästi yhdeksäsluokkalaisia paremmin.

Tämä selittynee erilaisella käyttökokemuksella; valtaosalle nuorista osaamista kertyy erityisesti mobiililaitteiden käytöstä, jolloin esimerkiksi tiedostojen hallinta ja vaikkapa näppäinyhdistelmät eivät ole heille samaan tapaan tuttuja kuin aikuisille, kertoo ICT-taitotestin kehitystiimin vetäjä, Meri-Tuulia Kaarakainen suunnittelija RUSEsta.

Hankkeen RUSEn osuuden ensimmäisiä tuloksia raportoidaan 5.4. ITK-päivien tutkijatapaamisessa Hämeenlinnassa, jossa kuullaan projektitutkija Suvi-Sadetta Kaarakaisen 'Opettajat digiloikan pyörteissä' sekä tutkimusavustaja Antero Kivisen Oppilaiden TVT-taidot ja sukupuolten väliset erot -esitelmät. Hankkeen tuloksiin liittyen RUSEssa järjestetään lisäksi toukokuun alussa aamiaistilaisuus Varsinais-Suomen alueen sivistysjohtajille.

– Viime perjantaina päättynyttä testausjaksoa seuraa ensi vuoden tammi-maaliskuussa toinen mittauskerta samoissa otoskunnissa, kertoo tutkimuksen osahankkeen johtaja professori Osmo Kivinen RUSEsta.

Opettajatestiin sisältyneen itsearviointiosuuden mukaan digiaiheista täydennyskoulutusta on opettajille tarjottu pääasiassa työvälineohjelmistoihin liittyen. Sen sijaan sovelluksiin, ohjelmointiin sekä kuvan-, äänen- tai videonkäsittelyyn, pilvipalveluihin tai omien tuotosten julkaisemiseen liittyvää koulutusta opettajille on tarjottu varsin vähän ja juuri näitä opettajat toivovat kaikkien eniten.

Miesopettajien testimenestys ja itsearviot omasta osaamisesta ovat merkitsevästi naisia paremmat ja he ovat myös saaneet naisia useammin digitaidoissa täydennyskoulutusta. Nuorten opettajien osaaminen ja omat arviot osaamisestaan ovat vanhempia paremmat. Nuoret ovat myös saaneet vanhempia opettajia enemmän koulutusta digiasioissa.

Yhdeksäsluokkalaisten yleiseen suoriutumiseen sukupuoli ei aikuisten tapaan vaikuta. Kokonaispisteiden sisällä sukupuolten välisiä eroja sen sijaan löytyy. Tytöt ovat poikia osaavampia koulutyöhön liittyvissä osa-alueissa, kuten tiedonhaussa ja toimisto-ohjelmistojen hallinnassa sekä viestintään ja verkostoitumiseen liittyvissä osa-alueissa. Pojat hallitsevat tyttöjä paremmin teknistä osaamista vaativat osa-alueet, kuten laitteistojen peruskäytön sekä ICT-alan jatko-opintovalmiuksiin kuuluvat ohjelmoinnin, web-ohjelmoinin ja tietokannat.

Vastoin julkisessa puheessa toisinaan esitettyjä huolia, maantieteellinen sijainti tai kuntakoko eivät vaikuta sen enempää opettajien kuin oppilaidenkaan digiosaamiseen

Lisätietoja:

https://rosa.utu.fi/taitotesti

Osmo Kivinen
oskivi@utu.fi
050 404 8808

Meri-Tuulia Kaarakainen
merluo@utu.fi
040 163 6689**

Kaikki Turun yliopiston tiedotteet: www.utu.fi/tiedotteet

Kuva: https://rosa.utu.fi/taitotesti

Viimeksi muokattu 5.4.2017

Tietysti.fi on Suomen Akatemian sivusto, joka kertoo yleistajuisesti Akatemian rahoittamasta tutkimuksesta sekä tieteestä ja tutkimuksesta yleensä. Sivuille kootaan muun muassa tutkijahaastatteluita, tieteen yleisötapahtumia, tiedeuutisia ja tutkimuksesta kertovia taustajuttuja.

Seuraa meitä:
 
Facebook logo  Twitter logo  Youtube logo

Ota yhteyttä

Suomen Akatemian viestintä
terhi.loukiainen@aka.fi

Suomen Akatemian logo

Lisätietoja Suomen Akatemiasta www.aka.fi

SAAVUTETTAVUUS