Siirry pääsisältöön
Facebook Twitter LinkedIn Email
1.2.2016

Raha vaikuttaa nuoren arkeen

Perheen taloudellinen tilanne heijastuu nuoren elämään monin tavoin, todetaan tuoreessa Nuorisobarometrissa.

Vuoden 2015 Nuorisobarometri mittaa 15–29-vuotiaiden nuorten arjenhallintaa. Nuorten arkeen liittyviä ulottuvuuksia ovat esimerkiksi ystävät, harrastukset, uni, ruokailutottumukset sekä talous ja kulutus.

Perheen tulotaso on yhteydessä esimerkiksi nuoren kokemaan yksinäisyyteen. Varakkaissa kotitalouksissa yksinäisyyttä koki 25 prosenttia nuorista, keskituloisissa 35 prosenttia ja köyhissä 48 prosenttia. Barometriin vastanneista nuorista 17 prosenttia kertoi jättäneensä tapaamatta ystäviään rahanpuutteen vuoksi.

”Kun taloudellinen tilanne on heikko, nuorella on vähemmän mahdollisuuksia harrastaa, vähemmän ystäviä ja enemmän yksinäisyyden kokemuksia”, kertoo Nuorisobarometrin toimittanut tilastotutkija Sami Myllyniemi.

Rahanpuute estää harrastamisen

Tutkimukseen osallistuneista nuorista jopa 35 prosenttia on jättänyt aloittamatta harrastuksen rahanpuutteen vuoksi.

”Harrastuksia on tarjolla entistä enemmän, mutta harrastusten kustannukset ovat nousseet”, toteaa opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen Nuorisobarometrin julkistamistilaisuudessa.

Nuorten harrastuneisuudella on yhteys myös vanhempien koulutustasoon. Jos vanhemmilla on korkeakoulututkinto, 91 prosentilla nuorista on harrastus. Jos vanhemmat ovat peruskoulun varassa, 74 prosentilla nuorista on harrastus.

Nuorten harrastaminen on kuitenkin yleistynyt. Kaikkiaan 87 prosenttia kaikista 15–29-vuotiaista nuorista sanoo harrastavansa jotain. Vuoden 2012 kyselyssä osuus oli samassa ikäryhmässä vain 83 prosenttia.

Pojat pärjäävät tyttöjä heikommin

Nuorisobarometrissa selvitettiin myös, kuinka hyvin nuoret kokevat selviytyvänsä arjen toimista, kuten ruoanlaitosta, siivoamisesta, pyykinpesusta ja kaupassa käymisestä.

Pojista 38 prosenttia koki selviytyvänsä toimista huonosti tai melko huonosti, kun vastaava luku tyttöjen kohdalla oli 22 prosenttia.

Yllättävää tuloksissa oli, että yksinhuoltajaperheissä varttuneet pojat pärjäsivät arjen toimissa yhtä hyvin kuin tytöt.

”Saattaa olla, että yksinhuoltajaperheissä poikien on ollut pakko tehdä kotitöitä, joten he ovat myös oppineet tekemään niitä”, Sami Myllyniemi pohtii.

Koulutus suojaa nuorta

Kodilla ja perheellä on barometrin mukaan suuri merkitys nuoren arjessa kohtaamiin haasteisiin. Lapsuudenkodin ongelmat voivat myös siirtyä sukupolvilta toisille.

”Esimerkiksi lapsuudenkodin pitkäaikaiset taloudelliset vaikeudet ovat yhteydessä talousvaikeuksiin nuoren myöhemmässä elämässä”, Myllyniemi kertoo.

Myllyniemen mukaan koulutus on kuitenkin hyvä suoja – jos nuori kouluttautuu, ongelmat vähenevät, eivätkä välttämättä siirry sukupolvelta toiselle.

Vuosittain julkaistava Nuorisobarometri mittaa suomalaisten 15–29-vuotiaiden nuorten arvoja ja asenteita. Vuodesta 1994 asti toteutettu Nuorisobarometri tarttuu nuorten kannalta ajankohtaisiin aiheisiin, mutta toistaa joitakin tutkimuskysymyksiä säännöllisesti. Vuoden 2015 Nuorisobarometriin haasteltiin puhelimitse 1894 nuorta.

Valtion nuorisoasian neuvottelukunta julkaisee Nuorisobarometriä yhteistyössä Nuorisotutkimusseuran kanssa.

Arjen jäljillä Nuorisobarometri 2015 on luettavissa verkossa www.tietoanuorista.fi

Teksti: Tea Kalska
Kuva: www.nuorisotutkimusseura.fi

Viimeksi muokattu 21.12.2020

Tietysti.fi on Suomen Akatemian sivusto, joka kertoo yleistajuisesti Akatemian rahoittamasta tutkimuksesta sekä tieteestä ja tutkimuksesta yleensä. Sivuille kootaan muun muassa tutkijahaastatteluita, tieteen yleisötapahtumia, tiedeuutisia ja tutkimuksesta kertovia taustajuttuja.

Seuraa meitä:
 
Facebook logo  Twitter logo  Youtube logo

Ota yhteyttä

Suomen Akatemian viestintä
terhi.loukiainen@aka.fi

Suomen Akatemian logo

Lisätietoja Suomen Akatemiasta www.aka.fi

SAAVUTETTAVUUS