Siirry pääsisältöön
Facebook Twitter LinkedIn Email
22.4.2015

Oppimisen tutkijat: Koululaisilla suuria eroja nettilukutaidoissa

Internet on muuttanut lasten ja nuorten lukemistapoja. Tuore tutkimus osoittaa, että jo kuudesluokkalaiset eroavat merkittävästi nettilukutaidoiltaan. Syksyllä 2014 noin 160 kuudesluokkalaisen nettilukemisen taitoja arvioitiin avointa internetiä simuloivassa oppimisympäristössä. Koululaisilta vaaditaan uudenlaisia lukutaitoja: internetin käyttäjän on osattava hakea tietoa, arvioida informaatiota kriittisesti, hyödyntää useita eri lähteitä oppimisessaan ja kertoa oppimastaan muille.

Suomen Akatemian Tulevaisuuden oppiminen ja osaaminen (TULOS) -tutkimusohjelman eSeek-hankkeessa on selvitetty, miten hyvin koululaiset hallitsevat netissä tarvittavia, varsin vaativia lukutaitoja.

Tyttöjen nettilukutaidot poikia paremmat

Tutkimuksen mukaan osa oppilaista hyödyntää taitavasti nettilähteitä oppimisessaan, kun taas osalla on vaikeuksia kaikilla nettilukutaidon osa-alueilla.

”Heikoille nettilukijoille ei muodostu jäsentynyttä kokonaiskuvaa netissä tutkittavasta asiasta. Tyttöjen nettilukutaidot olivat tiedonhakua lukuun ottamatta poikia parempia kaikilla nettilukemisen osa-alueilla”, kertoo tutkimushankkeen johtaja, psykologian professori Paavo Leppänen Jyväskylän yliopistosta.

Nettilukutaidon osa-alueista informaation kriittinen arviointi oli monille oppilaille vaikeaa. ”Melkein puolet oppilaista suhtautui kritiikittömästi kaupallisesti värittyneeseen informaatioon ja vain joka viides oppilas tunnisti nettisivun kaupallisuuden. Sitä vastoin asiantuntijatekstin luotettavuuden arvioiminen sujui paremmin. Noin seitsemän kymmenestä oppilaasta osasi perustella asiantuntijasivun luotettavuutta. Oppilaat hallitsevat melko heikosti myös sähköpostiviestintään liittyviä käytäntöjä. Monien oppilaiden sähköpostiviestit muistuttivat pikaviestittelyä”, kertoo tutkijatohtori Carita Kiili Jyväskylän yliopistosta. 

Alustavien havaintojen mukaan peruslukutaidon taso vaikuttaa tiedonhaussa suoriutumiseen. ”Hitaiden lukijoiden ryhmään kuuluneet kuudesluokkalaiset tunnistivat hakutulosten joukosta relevantin nettilinkin muita oppilaita heikommin. He olivat myös tiedonhaussaan hitaampia. Sujuvien lukijoiden peruslukutaidolla ei kuitenkaan näytä olevan yhteyttä tiedonhaussa suoriutumiseen. Tämä kertoo siitä, että nettitiedonhakuun liittyy jotain erityistä”, kuvaa professori Leppänen.

Tutkijat ovat selvittäneet silmänliikkeiden kuvaamisen ja oppilaiden tekemien testien avulla erityisesti nettilukutaitoihin liittyviä kognitiivisia taitoja ja aivojen prosesseja. Mittaamalla aivojen toimintaa EEG:hen pohjautuvalla menetelmällä ja samanaikaisesti kuvaamalla silmänliikkeitä tutkijat ovat kartoittaneet esimerkiksi tarkkaavaisuuteen, kuvien ja tekstin yhdistämiseen sekä niiden ymmärtämiseen liittyviä aivotoimintoja.

”Alustavien havaintojen mukaan nettitehtävissä keskimääräisesti suoriutuneet oppilaat vertailivat tiedonhakutehtävän kannalta olennaisia hakutuloksia keskenään ja katsoivat vain vähän epäolennaisia hakutuloksia. Oppilaat osasivat myös poimia olennaisia asioita lukemiltaan nettisivulta. He kiinnittävät kuitenkin vain harvoin huomiota asioihin, joita he voisivat hyödyntää nettisivun luotettavuuden arvioimisessa”, mainitsee tutkijatohtori Jarkko Hautala Jyväskylän yliopistosta.

Opettajille täydennyskoulutusta nettilukutaitojen opetukseen

Uudet vuonna 2016 voimaan astuvat opetussuunnitelmat korostavat monilukutaitojen opettamista eri oppiaineissa. ”Lasten digitaalisen tasa-arvon edistämiseksi opettajat tarvitsevat täydennyskoulutusta nettilukutaitojen opettamiseen osana monilukutaitoa. Lisäksi kouluilla pitäisi olla riittävät teknologiset resurssit digitaalisten oppimisympäristöjen käyttöön, jotta nettilähteistä oppiminen voidaan ottaa luontevaksi osaksi opetusta.

Paavo Leppänen ja Carita Kiili esiintyivät Jyväskylän Tieteen päivillä Suomen Akatemian aamukahvitilaisuudessa. Tieteen päivien ohjelmaan voi tutustua osoitteessa

https://www.jyu.fi/akateemiset-tapahtumat/Tieteenpaivat.

Suomen Akatemian viestintä
tiedottaja Risto Alatarvas
p. 029 533 5007
etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Viimeksi muokattu 21.12.2020

Tietysti.fi on Suomen Akatemian sivusto, joka kertoo yleistajuisesti Akatemian rahoittamasta tutkimuksesta sekä tieteestä ja tutkimuksesta yleensä. Sivuille kootaan muun muassa tutkijahaastatteluita, tieteen yleisötapahtumia, tiedeuutisia ja tutkimuksesta kertovia taustajuttuja.

Seuraa meitä:
 
Facebook logo  Twitter logo  Youtube logo

Ota yhteyttä

Suomen Akatemian viestintä
terhi.loukiainen@aka.fi

Suomen Akatemian logo

Lisätietoja Suomen Akatemiasta www.aka.fi

SAAVUTETTAVUUS