Siirry pääsisältöön
23.7.2020

Kuinka estää likaisen rahan virtaamista maailmalla

Uusia rahanpesuepäilyjä paljastuu ympäri maailman kiihtyvällä tahdilla. Luotettavaksi tunnistettuja toimijoita on joutunut tai päätynyt mukaan laajoihin rahanpesuoperaatioihin niiden erilaisissa vaiheissa. Jotain pitäisi tehdä nopeasti kansainvälistyvän ja muotoaan muuttavan rikollisen ilmiön ennalta ehkäisemiseksi ja torjumiseksi. Miten tehostaa kansainvälistä yhteistyötä ja sääntelyä tämän vakavan ongelman ratkaisemiseksi?

Yhteistyö vaatii yhteisiä tavoitteita ja asiantuntemusta

Rahanpesu on rikollista toimintaa, jonka tavoitteena on peittää rikollisin keinoin ansaitun varallisuuden alkuperä ja sulauttaa varat osaksi kansantalouden kiertokulkua. Rahanpesu vääristää bruttokansantuotetta kansainvälisesti sekä vähentää valtioiden verokertymää. Näin ollen laillisesti toimivat yritykset ja yksityishenkilöt joutuvat maksamaan ansaitsemistaan tuloista yhä enemmän veroja.

Rahanpesu ei ole vain kansallinen huoli yksittäisille valtioille, vaan ilmiön torjuminen vaatii kansainvälistä yhteistyötä niin viranomaisten, päätöksentekijöiden kuin yrittäjien kesken. Kansainvälistymisen vuoksi rikolliset varat ja verkostot pystyvät levittäytymään nopeasti maantieteellisesti hajanaisille alueille: tämä vaikeuttaa niiden havaitsemista ja tutkimista. Asiantuntijoilta vaaditaankin yhteistä tahtotilaa ja avointa tiedonvaihtoa, jotta kansainvälisiä rahanpesuoperaatioita saataisiin ennaltaehkäistyä ja pysäytettyä.

Kyltti jossa teksti anti-money laundering

Kuva: Mostphotos

Kansalliset ja kulttuuriset piirteet otettava huomioon

Eettinen ajattelutapa ja instituutiot eroavat toisistaan eri valtioissa. Tämän vuoksi rahanpesun määrittely ja yleisyys voi poiketa kohdemaasta riippuen. Rahanpesun sääntely on kansainvälisesti vaihtelevaa. Viime kädessä kansalliset lait määrittelevät esimerkiksi rahanpesun kriminalisoinnin, kun taas kansainväliset direktiivit sekä suositukset voivat ohjata jäsenvaltioiden ennaltaehkäiseviä toimia tiettyyn suuntaan.

Tarkastelen tutkimuksessani rahanpesua ja sen sääntelyä erityisesti Euroopan tasolla, ja tutkin millaisia vaikutuksia ilmiöllä on muun muassa lainsäädäntöön. Lisäksi selvitän tehokkaampia keinoja torjua rahanpesua ja sitä, miten korostaa rahanpesun muotoa muuttavaa olemusta vaihtoehtoisten torjuntakeinojen suunnittelussa ja nykyisten päivittämisessä. Tutkimuksessani hyödynnän menetelminä muun muassa tapaustutkimusta, haastatteluita sekä sisältöanalyysia.

Muutos ja siihen reagointi

Esimerkkinä rahanpesun kansainvälistymisestä ja leviämisestä voidaan mainita muun muassa Suomessa takavarikoitujen varojen määrän reilu nelinkertaistuminen viimeisten neljän vuoden aikana. Vuonna 2019 Poliisi takavarikoi lähes viisi miljoonaa euroa Suomessa. Vertailun vuoksi todettakoon, että hallituksen vuoden 2020 talousarviossa on esitetty viiden miljoonan euron budjettia edistämään maksuttomien harrastusmahdollisuuksien tukemista koulupäivien yhteydessä.

Koska nykymaailmassa muutos on väistämätöntä, ei myöskään rahanpesun estämistä voida nähdä muuttumattomana toimenpiteenä tai prosessina. Torjuntakeinojen tulisi muuttua ajan ja olosuhteiden kehittyessä. Nykyisten varautumissuunnitelmien lisäksi tulisi huolehtia myös ennakoivien torjuntakeinojen tehostamisesta. Rahanpesun torjunta on kilpajuoksua ajan kanssa, kansainvälisellä ja monitahoisella yhteistyöllä on tässä tärkeä rooli.

Virtuaalivaluuttojen hyödyntäminen rahanpesuoperaatioissa on yksi esimerkki rikollisten käyttämistä teknologisista innovaatioista. Renessanssiajattelija Erasmus Rotterdamilaisen sanonta kuuluu: ”Vierivä kivi ei sammaloidu”. Kyseinen ohjenuora kuvaa hyvin myös rahanpesun torjuntaa jatkuvana prosessina, jonka tehostamiseksi on erityisen tärkeää olla ajan tasalla globaalin maailmantalouden kehityksestä sekä rikollisten hyödyntämistä lain porsaanrei’istä.

Teksti: Tohtorikoulutettava Emilia Isolauri, Turun Kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto, Kansainvälinen liiketoiminta

Kuvat: Emilia Isolaurin arkisto ja Mostphotos

Kirjoitus on osa Turun yliopiston tutkijakoulun (UTUGS) ja Suomen Akatemian ”Tieteen popularisointi” -kurssin juttusarjaa. Lisätietoja Turun yliopiston verkkosivuilta.

 

Viimeksi muokattu 5.11.2020

Tietysti.fi on Suomen Akatemian sivusto, joka kertoo yleistajuisesti Akatemian rahoittamasta tutkimuksesta sekä tieteestä ja tutkimuksesta yleensä. Sivuille kootaan muun muassa tutkijahaastatteluita, tieteen yleisötapahtumia, tiedeuutisia ja tutkimuksesta kertovia taustajuttuja.

Seuraa meitä:
 
Facebook logo  Twitter logo  Youtube logo

Ota yhteyttä

Suomen Akatemian viestintä
terhi.loukiainen@aka.fi

Suomen Akatemian logo

Lisätietoja Suomen Akatemiasta www.aka.fi

SAAVUTETTAVUUS