Siirry pääsisältöön
Facebook Twitter LinkedIn Email
22.4.2015

Joustavampi työelämä helpottaisi lapsiperheiden arkea

Monet suomalaisperheet kamppailevat työn ja perheen yhteensovittamisessa. Epätyypillinen työaika voi tuoreen tutkimuksen mukaan lisätä työn ja perhe-elämän ristiriitaa ja hankaloittaa vanhemmuutta, mutta se voi olla myös tietoinen keino järjestää perheen arki toimivaksi. Työaikojen ennakoitavuus ja joustot sekä vanhemmuuden vastuiden jakaminen ja toimivat lastenhoitojärjestelyt helpottavat lapsiperheiden arkea. Tulokset on saatu Suomen Akatemian rahoittamassa Perheet 24/7-tutkimuksessa.   

Tutkijat ovat verranneet epätyypillistä työaikaa tekeviä lapsiperheitä Suomessa, Alankomaissa ja Isossa-Britanniassa.

”Epätyypillisen työajan ja perheen yhdistäminen voi toimia. Esimerkiksi Alankomaissa epätyypillistä työaikaa tekevien vanhempien lapset voivat paremmin kuin säännöllistä työaikaa tekevien lapset. Tähän vaikuttaa se, että Alankomaissa epätyypilliset työajat ovat vanhempien itsensä valitsemia ja monissa perheissä sekä äidit että isät tekevät osa-aikaista työtä. Epätyypilliset työajat ovat perheiden keino optimoida toimivat lastenhoitojärjestelyt ja arjen sujuvuus. Toki perheiden ratkaisuihin vaikuttavat myös Suomea heikompi päivähoidon saatavuus, kotihoidon suuri arvostus ja mahdollisuus joustaviin työaikoihin”, kertoo varhaiskasvatustieteen professori Marja-Leena Laakso Jyväskylän yliopistosta.

Suomessa on yhteiskunnan vahvasti tukema ja suhteellisen kattava vuorohoitojärjestelmä. Tällaista ei vertailumaissa ole. Pääsääntöisesti suomalaisperheet ovat vuorohoitoon hyvin tyytyväisiä, mutta parannettavaakin Laakson mukaan olisi. 

”Ennakoimattomat tai joustamattomat työvuorot sekoittavat pienten lasten hoitojärjestelyt perheissä. Vanhemmat tuntevat epätyypillisten työaikojen vuoksi suurta huolta ja syyllisyyttä lasten pitkistä hoitojaksoista tai lapsen luontaisen rytmin rikkoontumisesta. Erityisen vaikeaa saattaa olla yksinhuoltajilla, jotka kantavat yksin vastuuta työn ja perheen yhteensovittamisesta.” 

Vuorohoidosta tarvittaisiin valtakunnallinen ohjeistus 

Perhetutkimuksen tulokset kumoavat vuorohoidosta julkisuudessa usein esitettyjä uhkakuvia.

”Epätyypillistä työaikaa tekevien vanhempien lapset viettävät päivähoidossa kuukausitasolla vähemmän aikaa kuin säännöllistä päivätyötä tekevien lapset. Lapsia kuormittavia yli kymmentuntisia hoitopäiviä on epätyypillistä työaikaa tekevien lapsilla kuitenkin useammin kuin säännöllistä päivätyötä tekevien lapsilla. Pitkät hoitojaksot olisivat osin vältettävissä, jos vanhempi ei esimerkiksi joutuisi tekemään iltavuorojen perään aamuvuoroja.”

Ilta- ja viikonloppuhoito tarjoaa vuorohoitolapsille paljon monipuolista tekemistä, mutta iltaisin hoidossa olevat lapset jäävät paitsi esiopetukselta ja lastentarhanopettajan toteuttamasta pedagogiikasta. Valtakunnallisen, lainsäädäntöön pohjaavan ohjeistuksen puuttuminen on Marja-Leena Laakson mukaan merkittävä epäkohta, joka tuottaa käytäntöihin kirjavuutta ja vaikeuttaa lasten edun toteutumista.

Hektisessä yhteiskunnassa pelkästään päivähoidon tai työelämän kehittäminen ei riitä, vaan tarvitaan myös perhepolitiikkaa ja lainsäädäntöä.

”Lapsiperheiden vanhemmilla tulisi olla mahdollisuus valita päivätyö, lyhentää työpäivää tai hoitaa lasta kotona silloin kun lapset ovat pieniä. Työaikojen ennakoitavuus ja mahdollisuus vaikuttaa työaikoihin, sekä riittävän toimeentulon takaaminen ovat avainasemassa. Perheet itse voivat vuorotella ja jakaa kasvatusvastuuta, järjestää yhteistä aikaa ja luoda siten arkeen pysyvyyttä. Joskus vanhemmat ovat päätyneet jopa työpaikan tai ammatin vaihtoon lastensa hyvinvoinnin takia.”

Marja-Leena Laakso esiintyi Jyväskylän Tieteen päivillä Suomen Akatemian aamukahvitilaisuudessa. Tieteen päivien ohjelmaan voi tutustua osoitteessa https://www.jyu.fi/akateemiset-tapahtumat/Tieteenpaivat

Suomen Akatemian viestintä
tiedottaja Risto Alatarvas
p. 029 533 5007
etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Viimeksi muokattu 21.12.2020

Tietysti.fi on Suomen Akatemian sivusto, joka kertoo yleistajuisesti Akatemian rahoittamasta tutkimuksesta sekä tieteestä ja tutkimuksesta yleensä. Sivuille kootaan muun muassa tutkijahaastatteluita, tieteen yleisötapahtumia, tiedeuutisia ja tutkimuksesta kertovia taustajuttuja.

Seuraa meitä:
 
Facebook logo  Twitter logo  Youtube logo

Ota yhteyttä

Suomen Akatemian viestintä
terhi.loukiainen@aka.fi

Suomen Akatemian logo

Lisätietoja Suomen Akatemiasta www.aka.fi

SAAVUTETTAVUUS