Siirry pääsisältöön
Facebook Twitter LinkedIn Email

Keisarin kaupunki – Tuhatvuotinen silta kahden maailman välillä

Konstantinopoli, Kaupunki ennen Istanbulia on Jyrki Härkösen ja Vesa Takalan tietokirja Euroopan silloisen kulttuurisen ja uskonnollisen keskuksen synnystä ja vaiheista. Teoksessa perehdytään tarkasti Konstantinopolin historiaan alkaen varhaisen Byzantionin perustamisesta ja sen matkasta Itä-Rooman pääkaupungiksi; läpi keisarillisen kulta-ajan ja lopulta Osmanien hyökkäyksen; aina Istanbulin ja nykyisen Turkin valtion syntyyn asti. Erityisesti se on kirja kristillisestä Konstantinopolista.

Sekä Euroopan että Aasian mantereilla sijaitseva Konstantinopoli oli silta kahden maailman välillä. Kun läntisen Euroopan vanhat kaupungit, mukaan lukien Rooma, tuhoutuivat vuonna 380 alkaneiden kansainvaelluksien myllerryksessä, tuli Konstantinopolista Euroopan kristillisyyden pääkaupunki.

Härkösen ja Takalan kirjan sisällön jaottelussa ensimmäinen osio tai pääluku käsittelee Itä-Rooman valtakunnan syntyä, loistokautta ja kukistumista. Seuraavissa osioissa perehdytään Konstantinopolin kaupungin symboleihin ja metropolin tunnuksiin, infrastruktuuriin, hallitsijoihin ja hallintoon. Kaupungin kirkot ja luostarit saavat oman lukunsa, samoin ekumeenisen patriarkaatin vaiheet, periaatteet ja rakennukset. Seuraavaksi käsitellään 1400-luvulla osmanivalloituksen myötä  islamilaistuneen Konstantinopolin yli 400 vuotta kestänyt aika ja länsimaistuminen. Kirja on suhteellisen kattava katsaus maailman pisimpään pääkaupunkina toimineen kaupungin menneisyyteen.

Konstantinopoli oli Euroopan pisimpään kestäneen kristillisen unionin pääkaupunki. Tuo imperiumi eli kolme jaksoa. Ensimmäinen (395-717) oli imperiumin synty. Toisen jakson aikana (717-1204) kehittyi roomalais-kreikkalainen valtakunta. Kolmas jakso (1204-1453) oli latinalaismiehityksen jälkeinen nousu. Se päättyi imperiumin rapistumiseen ja Konstantinopolin valtaukseen toukokuussa 1453.

Konstantinopoli lienee suunnattu niin Istanbuliin matkaaville turisteille kuin yleisesti historiasta ja kulttuurista kiinnostuneille lukijoille. Se syventää tuntemusta historian tärkeistä käännekohdista ja vaalii idän kulttuuriperintöä. Teos on jäsennelty ennen kaikkea historiallisesti: kerronta etenee pääosin kronologisesti, mutta paikoin palataan menneeseen jopa niin, että se saattaa hämmentää aihepiiriin vihkiytymätöntä ja hankaloittaa seuraamista. Keskivertolukijalle tai tavanomaiselle matkailijalle kirja on myös paikoitellen hieman liian yksityiskohtainen. Teksti vilisee keisareita, palatseja ja symboleita. Konstantinopolin historia kuvataan monivaiheisesti ja toki syystäkin. Perehtymättömän lukijan on kuitenkin vaikeampi pysyä perässä – tai ainakin kaiken tämän perinpohjaiseen ymmärtämiseen tarvitsisi muutaman lukukerran lisää. Sisällysluetteloon tukeutuminen helpottaa kuitenkin hahmottamista. Kaupungin kronologia kirjan lopussa luettelee yksityiskohtaisesti hallitsijavaihdokset, sodat ja valloitukset sekä kirkollisten rakennusten tai symbolien pystytykset. Vaikka kirjassa esiintyy toistoa ja paikoitellen viivytään turhan pitkään yksityiskohdissa, teksti säilyy selkeänä ja sitä rytmittävät sopivasti väliotsikot ja kuvat.

Visuaalisesti Konstantinopoli on pääosin hyvin onnistunut. Kirjan värimaailma on hillitty ja taitto levollinen. Sivuja kuvittavat ennen julkaisemattomat Takalan valokuvat, jotka havainnollistavat hyvin keskiaikaista Konstantinopolia. Tekstin seuraaminen helpottuu, kuvaillut kohteet konkretisoituvat. Istanbulissa käymätön saa myös kuvituksen avulla selkeän käsityksen siitä, miten historia on vahvasti läsnä tässä idän suurkaupungissa. Pehmeäkantinen kirja on kooltaan riittävän pieni pohdiskelijan matkakirjaksi ja sopivan kokoinen pideltävä myös iltalukemisena. Avautuvien kansilehtien kartat tarjoaisivat lukukokemukselle uuden tiedollisen ulottuvuuden, jollei niitä - ilmeisesti esteettisyyssyistä - olisi painettu aivan liian himmeiksi.   

Teos on hyvinkin ajankohtainen ja kiinnostava ottaen huomioon Turkin tämänhetkisen tilanteen. Miltei sadan vuoden ajan - aina nykyisen Turkin perustamisesta lähtien – maassa on vallinnut pyrkimys uskonnoista vapaaseen yhteiskuntaan. Nyt vallassa oleva Recep Tayyip Erdogan on taas hivuttamassa Turkkia uskonnollisempaan suuntaan.

Härkösen ja Takalankin kirjassa tutustutaan Konstantinopolin uskonnollisiin vaiheisiin. On mielenkiintoista lukea valtakunnan kääntymisestä kristinuskoon ja myöhemmin taas Osmanien valloituksen myötä islamilaiseksi valtioksi, ja samalla miettiä nykyistä Turkkia, jossa sekularismin vahvat perinteet ovat selvästi näkyvissä.

Konstantinopolin merkityksestä kertoo sen toinen historiallinen nimi ”Kaupunki”. --- Ilman tuhatvuotista Konstantinopolia antiikin perintö ei olisi säilynyt ja siirtynyt länteen.

Ainomaija Mikola, Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu

Viimeksi muokattu 30.10.2018

Tietysti.fi on Suomen Akatemian sivusto, joka kertoo yleistajuisesti Akatemian rahoittamasta tutkimuksesta sekä tieteestä ja tutkimuksesta yleensä. Sivuille kootaan muun muassa tutkijahaastatteluita, tieteen yleisötapahtumia, tiedeuutisia ja tutkimuksesta kertovia taustajuttuja.

Seuraa meitä:
 
Facebook logo  Twitter logo  Youtube logo

Ota yhteyttä

Suomen Akatemian viestintä
viestinta@aka.fi

Suomen Akatemian logo

Lisätietoja Suomen Akatemiasta www.aka.fi

SAAVUTETTAVUUS