Siirry pääsisältöön
Facebook Twitter LinkedIn Email
28.5.2019

Teknologiakasvatusta museossa

Mitä tekniikkaa käytät päivittäin? Kuinka se vaikuttaa arkeesi? Miten tekniikka on muuttunut elinaikanasi?

Nykypäivänä teknologia on merkittävässä roolissa kaikilla elämänalueilla. Teknologiaa käytetään jo varhaislapsuudesta lähtien. Teknologiakasvatusta ajatellaankin usein joko päivittäistekniikan käytön opetteluna tai voimakkaasti tulevaisuuteen suuntautuneena toimintana, jonka tavoitteena on oppia ymmärtämään teknologiaa ja omien valintojen vaikutuksia. Museoympäristössä teknologiakasvatukseen voidaan luontevasti tuoda myös historiallinen perspektiivi, joka perustuu museon kokoelmiin; aitoihin, eri-ikäisiin teknisiin esineisiin ja ympäristön monimuotoisuuteen.

lapset ihmettelevät museossa olevaa kattilaa

Aito, vanha esine herättää ihmetystä, kysymyksiä ja tunteita, ja toimii teknologiauteliaisuuden katalyyttina. 

Museo poikkeaa tiloiltaan ja varusteiltaan monesta muusta teknologiakasvatuksen miljööstä, sillä näyttely toimii itsessään virikkeellisenä monimuotoisen oppimisen ympäristönä. Tekniikan museossa näyttelyiden avulla paitsi tehdään tunnetuksi suomalaisia tekniikan alan osaamista ja herätellään kiinnostusta tekniikkaan, myös tuetaan kävijän myönteistä kuvaa itsestään tekniikan osaajana. Unohtamatta kannustamista luovuuteen ja tieteelliseen ajatteluun. 

Esine ainutlaatuisen oppimiskokemuksen tuottajana

Museon perusyksikkö on esine: se on primaari tietolähde, jonka tutkiminen tekee oppimiskokemuksesta ainutlaatuisen. Vastaavanlaista ei ehkä enää ole missään muualla nähtävissä!  

Tekniikan museossa esineet itsessään osoittavat, kuinka tekniikka muuttuu ja kehittyy - niiden ulkonäkö, materiaalit, mekaniikka, toiminta ja käyttöliittymät muuttuvat. Esineet voivat toimia symboleina kehitykselle: uusi, merkittävä kone tai tuotantoprosessi voi symboloida koko teollisuudenalan murrosta. Monien esineiden taustalta löytyy innovaationäkökulma, ideoita ja teknisiä ratkaisuja otetaan aiemmista keksinnöistä ja sovelletaan osana uusia. Historiallisten jatkumoiden ja asiayhteyksien tarkastelu avaa näkökulmia nykypäivän tapahtumiin, auttaa havainnoimaan ja luomaan merkityksiä sekä antaa eväitä tulevaisuuden teknologisen kehityksen ymmärtämiseen.

 lapset soittavat vanhalla lankapuhelimella

Arjen teknologiaa tarkastelemalla teknologian muutokset tulevat konkreettisesti näkyviksi.

Esinekeskeisestä lähestymistavasta huolimatta teknologiakasvatuksen perusolemus ei museoympäristössäkään ole pelkkiä teknologisia tuotteita ja välineitä, vaan myös niihin liittyvää ihmisten toimintaa. Tekniikan kehitys ja käyttö on kaikkina aikoina ollut riippuvaista ihmisen luovuudesta, osaamisesta ja ongelmanratkaisutaidoista. 

Museopalvelut uteliaisuuden herättäjinä

Museossa toteutettavan teknologiakasvatuksen tehtävä on avata yleisölle uusia näkökulmia eli nostaa esiin esineiden toimintaa ja taustoja sekä yhteiskunnallisia ilmiöitä, joista ne kertovat. Museon palvelut toimivat siltana tekniikan alojen ja ihmisten arkikokemusten välillä ja samalla väylänä teknologia- ja museouteliaisuuden herättämiselle!

Yleisölle tutuin museopalvelu lienee yhä opastus, mutta kirjo on huomattavasti laajempi. Valikoimaan kuuluvat mm. työpajat, tehtäväpolut, toiminnalliset opastukset, oppimateriaalit, digitaaliset sisällöt ja tapahtumat. Oppimista pyritään toteuttamaan monialaisesti, -äänisesti ja -menetelmäisesti kävijöiden omaa tietämystä ja osallistumista kunnioittaen. Menetelminä voivat toimia niin käyttökokoelman virike-esineiden tutkiminen, kampikonekummituksen askarteleminen kuin teollista prosessia demonstroiva vedenpuhdistusjumppakin.

 

Teknologia-askartelu auttaa hahmottamaan koneiden toimintaa ja monia fysiikan ja mekaniikan perusilmiöitä. 

Tutkivan oppimisen keinoin museoympäristössä voidaan harjoitella löytämään tekniikan olemukseen, keksimiseen sekä teknologian muutoksiin liittyviä teemoja. Lasten kanssa uuden oppiminen tapahtuu leikin ja elämysten kautta, aikuisten kanssa toimittaessa keskiöön nousee kokemusten jakaminen. Tekniikan museossa tekniikka kuuluu kaikille: iästä, osaamisen tasosta ja sukupuolesta riippumatta. Se on väistämättä osa jokaisen arkea, eikä sitä tarvitse kokea vieraana saati pelottavana. 

Museon tehtävänä on saada ihmiset pohtimaan asioita, tuottaa oivalluksia, elämyksiä ja tietoa. Esineet kertovat, kuinka tekniikka ja sen merkitys ympäristössämme elää ja muuttuu. Museoympäristössä läsnä ovat yhtäaikaisesti niin mennyt, nykyinen kuin tulevakin.

Marianna Karttunen

Kirjoittaja toimii museolehtorina Tekniikan museossa ja vastaa museon pedagogisista sisällöistä ja niiden kehittämisestä.

Kuvat: Tekniikan museo

 

Viimeksi muokattu 3.7.2019

Tietysti.fi on Suomen Akatemian sivusto, joka kertoo yleistajuisesti Akatemian rahoittamasta tutkimuksesta sekä tieteestä ja tutkimuksesta yleensä. Sivuille kootaan muun muassa tutkijahaastatteluita, tieteen yleisötapahtumia, tiedeuutisia ja tutkimuksesta kertovia taustajuttuja.

Seuraa meitä:
 
Facebook logo  Twitter logo  Youtube logo

Ota yhteyttä

Suomen Akatemian viestintä
terhi.loukiainen@aka.fi

Suomen Akatemian logo

Lisätietoja Suomen Akatemiasta www.aka.fi

SAAVUTETTAVUUS