Siirry pääsisältöön
Facebook Twitter LinkedIn Email
17.4.2018

SciFest – leikkiä tieteestä ja tieteellä

SciFest-tiedefestivaali imaisee osallistujansa oppimisen kirkkaimman lähteen äärelle. SciFest ei patista, purista, tenttaa, pänttää, eikä vaadi osallistujaltaan valmiita vastauksia tai aiempaa tietämystä, vaan antaa jokaiselle mahdollisuuden lähestyä suuria tai pienempiä tieteellisiä kysymyksiä leikin ja kokeilun kautta. SciFest on silkkaa tieteellistä ilottelua vailla vääriä vastauksia tai kokemuksia. Jokaisella on tilaa kohdata tieteeseen, teknologiaan, ympäristöön ja kulttuuriin liittyviä teemoja innostavassa ja kannustavassa ympäristössä. SciFestin tavoitteena onkin motivoida erityisesti lapsia ja nuoria ihmettelemään ja kyseenalaistamaan vallitsevia totuuksia ja etsimään niihin vastauksia itsenäisesti tai yhdessä muiden kanssa. SciFestissa myös jokainen varttuneempi osallistuja saa heittää tittelinsä ja roolinsa naulakkoon ja heittäytyä kokeellisen tutkimuksen vietäväksi.

Kuva: robottien rakentelua

Vuosittain Joensuussa järjestettävän SciFestin juuret ovat Etelä-Afrikassa, missä tapahtumaa on järjestetty jo yli kaksikymmentä vuotta (SciFest Africa). Suomessa SciFest-tiedefestivaalia organisoi Joensuun Tiedeseura ry yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston ja Joensuun kaupungin kanssa. Tiedefestivaalin toteutuksen on mahdollistanut jo useita vuosia veikkausvoittovaroista jaettu opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus.

Paikallisten toimijoiden lisäksi osallistujia on myös laajalti muualta Suomesta ja ulkomailta. Tapahtuman työpajojen järjestäjät ovat pääsääntöisesti koululaisia ja nuoria opiskelijoita. Silti kuka tahansa, jolla on into jakaa omaa osaamistaan tai testata ideaansa muiden kanssa, voi pystyttää oman työpajansa Joensuu Areenalle SciFestin aikana. Pajan sisältöä, pituutta tai formaattia ei ole määritelty. Sisällön tulee kuitenkin olla toiminnallista ja kaikille osallistujille turvallista.Tarinallisuus, seikkailut, erilaiset mysteerit ja pelit kiinnostavat valtaosaa osallistujista ja näitä elementtejä hyödynnetään lukuisissa pajoissa vuosittain. Jokainen työpaja edustaa omaa, ainutlaatuista oppimisympäristöä. SciFest onkin tiedekasvatuksen ja oppimisympäristöjen kehittämisen elävä ja elämyksellinen ekosysteemi.

Kuva: Lukkarin koulu

SciFest on maksuton ja avoin tapahtuma sekä pajanpitäjille että työpajoihin osallistujille. Maksuttomuudella haluamme edistää tiedekasvatuksen alueellista ja sosiaalista tasa-arvoa. Olemme sitoutuneet rakentamaan kestävää tiedekasvatusta ajatuksella tiede kuuluu kaikille.

Tutkimuslaitosten, koulutusorganisaatioiden, koulujen, päiväkotien, yritysten, yhdistysten ja seurojen välinen vuoropuhelu toteutuu SciFestissa vuosi vuodelta yhä paremmin ja luontevammin. Aktivoimme myös maahanmuuttajia ja muita erityisryhmiä ottamaan roolia SciFestiin osallistumisessa ja pajanpidossa. Tieteen ja taiteen kieli on globaalia, ymmärrys löytyy tekemisen ja yhteisten kokemusten kautta.

SciFest toimii kohtaamona. Yritykset ja ammattiin valmistuvat nuoret ovat löytäneet SciFestista tilaisuuden tutustua, kertoa osaamistarpeistaan ja omasta osaamisestaan. Koulutusorganisaatiot ja tutkimusryhmät pyrkivät myös esittelemään omaa toimintaansa tavallisia messutapahtumia konkreettisemmalla tavalla ja houkuttelemaan näin nuoria hakeutumaan opiskelemaan. Ennakkoluulottomista eri koulutustaustan omaavista nuorista muodostuvat Draft ja Epic Challenge -tiimit esittelevät SciFestissa omia projektejaan suuren yleisön lisäksi myös yrittäjille ja kehittämisen asiantuntijoille ja saavat heiltä konkreettisia neuvoja ideoidensa edistämiseen sekä prototyyppiensä kehittämiseen.

Tänä keväänä myös koululaisille suunnattu LUMA-keskus Suomen koordinoima StarT-festivaali toteutetaan Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon koulujen osalta SciFestin yhteydessä. Yrittäjyyskasvatus on nostanut merkitystään vuosi vuodelta ja tavoitteena onkin rohkaista lapsia ja nuoria tuomaan esille omia ideoitaan ja työstämään niitä asiantuntijoiden avulla eteenpäin.

Kuva: Toukat

SciFest palvelee erityisesti myös opettajia tarjoamalla monipuolisen kattauksen kokeellista, ilmiöpohjaista ja luokkahuoneen ulkopuolella tapahtuvaa pedagogisesti toteutettua tiedekasvatusta tutustuttavaksi. Pajojen anti on tarkoitettu eteenpäin jaettavaksi ja parhaat ideat ja toimintamallit edelleen jalostettavaksi. Opettajat voivat myös verkostoitua ja solmia suhteita mm. tutkijoiden ja yritysten edustajien kanssa, jolloin kynnys tutustua yliopiston tutkimuslaboratorioon tai yrityksen tuotekehitysyksikön tiloihin madaltuu huomattavasti.

Suurelle yleisölle SciFest tarjoaa mahdollisuuden kurkistaa tieteen-, teknologian- ja ympäristöalojen tutkimuksen ja koulutuksen tämän hetken tilaan ja olla samalla vuorovaikutuksessa nuorten tulevaisuuden tekijöiden kanssa. Pajoihin voivat osallistua kaikki kiinnostuneet päiväkoti-ikäisistä senioreihin saakka. SciFestin aikana järjestetään myös kaikille avoimia tiedekahviloita, joissa käsiteltävien teemojen huippuosaajat kääntävät vaikeatkin asiat helposti ymmärrettäviksi. Lavalla tapahtuu koko ajan, joten tarjontaa riittää.

Tänä keväänä tapahtuma järjestetään 17.-18.5. teemalla Tiede kohtaa kulttuurin – Science goes Arts. Teemalla kunnioitetaan eurooppalaista kulttuuriperinnön juhlavuotta ja hälvennetään raja-aitoja tieteen, taiteen ja kulttuurin välillä. Tiedettä voi ja saa lähestyä kulttuurin kautta ja päinvastoin. Odotettavissa on siis puhdasta tutkimisen ja erilaisten kokeilujen ilottelua. Tervetuloa mukaan!

http://www.scifest.fi

FaceBook ja Twitter @ScifestJoensuu

Pauliina Korhonen

Kirjoittaja työskentelee Itä-Suomen yliopistolla oppimisympäristöjen kehittämishankkeen koordinaattorina ja Joensuun Tiedeseura ry:n toiminnanjohtajana

Kuvat: Pauliina Korhonen, Petteri Kettunen ja Raija Törrönen

 

Viimeksi muokattu 3.7.2019

Tietysti.fi on Suomen Akatemian sivusto, joka kertoo yleistajuisesti Akatemian rahoittamasta tutkimuksesta sekä tieteestä ja tutkimuksesta yleensä. Sivuille kootaan muun muassa tutkijahaastatteluita, tieteen yleisötapahtumia, tiedeuutisia ja tutkimuksesta kertovia taustajuttuja.

Seuraa meitä:
 
Facebook logo  Twitter logo  Youtube logo

Ota yhteyttä

Suomen Akatemian viestintä
terhi.loukiainen@aka.fi

Suomen Akatemian logo

Lisätietoja Suomen Akatemiasta www.aka.fi

SAAVUTETTAVUUS