Siirry pääsisältöön
29.1.2021

LUMA-verkosto kehittää yhdessä uusia avauksia tiedekasvatukseen

LUMA-keskus Suomi toteutti opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman LUMA2020-ohjelman. Ohjelma on mainio esimerkki monialaisen tiedekasvatuksen edistämisestä Suomessa yhteisöllisesti ja tutkimusperustaisesti, uusinta tutkimustietoa hyödyntäen ja yhteistyössä niin tiedeyhteisön kuin elinkeinoelämän kanssa. LUMA-keskus Suomi on 13 LUMA-keskuksen ja 11 yliopiston sateenvarjojärjestö, joka yhdistää opetus- ja tiedekasvatusalan ammattilaisia ympäri Suomen.

Suomi on suhteellisen pieni ja harvaan asuttu maa maailman mittakaavalla. Silti maamme opettajat ja koulutus ovat maailmalla hyvinkin tunnettuja. Pienenä maana olemme tottuneet luottamaan yhteistyön voimaan. Yhteistyö ja uusien mallien kehittäminen on ollut LUMA-keskus Suomi -verkoston1 kantava tavoite koko verkoston toiminnan ajan, vuodesta 2013 lähtien. Yhdessä verkostona pyrimme tiedeosaamisen vahvistamiseen sekä innostamaan lapsia, nuoria ja perheitä matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian opiskeluun. Kuten esimerkiksi PISA-2 ja TIMMS-tutkimustulosten3 vertailu osoittaa, meidän on tehtävä työtä LUMA-aineiden osaamisen ja vetovoiman eteen.

Opettajan ammatillinen kehitys ei pysähdy valmistumiseen. Työ- ja opiskelukavereiden tuen lisäksi opettajat osallistuvat työnsä ohessa täydennyskoulutuksiin. Opettajat, opettajaksi opiskelevat ja yliopistojen opettajankouluttajat kehittävät myös vuosittain työnsä ja opintojensa ohessa valtavasti uusia innovatiivisia ja tutkimusperustaisia oppimismenetelmiä ja -materiaaleja, sillä muuttuvassa ja monimutkaisessa maailmassa tarvitaan uudenlaisia tietoja ja taitoja. Näin opettajan oma osaaminen kehittyy läpi elämän työn ohessa. Juuri opettajien jatkuvan oppimisen tukemisessa yliopistoilla ja niissä tehtävällä tutkimuksella on keskeinen merkitys.

Tutkimukseen perustuvan kehittämistutkimuksen (eng. design-based research) ja siihen liittyvän yhteisöllisen co-design-mallin4 mukaisesti toimittiin myös vuonna 2019 alkaneessa LUMA2020-ohjelmassa5. Uusin tutkimustieto jalostettiin erilaisiksi oppimista tukeviksi ratkaisuiksi yhdessä opettajien ja oppimisyhteisöjen kanssa. Uusia sovelluksia ja materiaaleja levitetään kaikkien Suomen oppimisyhteisöjen käyttöön esimerkiksi täydennyskoulutuskursseilla6. Ohjelman yhtenä päätavoitteena oli lisätä yhteistyötä päiväkotien, koulujen, lukioiden, ammattikoulujen, opistojen, korkeakoulujen ja elinkeinoelämän välillä.

Syksyllä 2019 eri asteiden opettajat kerääntyivät yhteen ideoimaan yhdessä korkeakoulujen kanssa uudenlaisia oppimista ja opetussuunnitelmia tukevia projekteja. Tapaamisia pidettiin kuukausittain ympäri Suomen yliopistoissa sijaitsevissa LUMA-keskuksissa. Ideat projekteihin tulivat opettajilta ja oppilailta. Yliopistot tarjosivat räätälöityä tukea ideoiden toteuttamiseksi. Mukana kaikille avoimessa LUMA2020-kehittämisohjelmassa oli yhteensä noin 450 opettajaa 160 eri oppimisyhteisöstä, jonka lisäksi korkeakouluista mukana oli noin 100 LUMA-asiantuntijaa ja opiskelijaa.

Robotteja lattialla

Projektin työstöä Hollihaan koululla 

Erityistä iloa ja ihmettelyä tarjosi esimerkiksi Taipalsaaren kirkonkylän koulun esiopetuksen projekti Ihmeellinen ihminen7. Projektissa esikoululaisten terveyteen liittyvät kysymykset innostivat sairaanhoidon, ensihoidon ja terveydenhoidon opiskelijat LAB-ammattikorkeakoulusta opettelemaan vuorovaikutustaitoja lasten kanssa. Lapset taas puolestaan saivat kysymyksiinsä vastauksia opiskelijoiden pitämissä tutkimuksellisissa työpajoissa

Ohjelman tulokset toteavat vanhan sananlaskun vääräksi: mitä useampi kokki, sen parempi soppa. Jyväskylän yliopiston toteuttaman arvioinnin mukaan ohjelma innosti opettajia kokeilemaan uusia ideoita ja lisäsi yhteistyötä toisten opettajien sekä oppilaiden välillä. Myös me LUMA-keskus Suomessa opimme ohjelmasta paljon: verkostona olemme vaikuttavampia ja vahvempia. Jakamalla materiaaleja koulujen lisäksi toistemme kanssa, huomasimme miten paljon aikaa säästämme tekemällä yhteistyötä. Kun jokainen kantaa yhteiseen kekoon oman erityisosaamisensa kokoisen korren, muodostamme jopa maailman mittapuulla ainutlaatuisen tutkijoista, opettajista, opiskelijoista, elinkeinoelämästä ja opettajankouluttajista koostuvan asiantuntijaverkoston. Tämän lisäksi myös tutustuimme paremmin toisiimme ja saimme kaikki uusia työkavereita.

Tanssiva robotti

Koivuhaan koulun projekti Tanssivat robotit 

Opettajien on tärkeä päästä uusimman tutkimustiedon äärelle ja päivittää tietojaan yhteisöllisesti. Toivottavasti LUMA2020-ohjelmassa kehitetyt yhteisöllisen oppimisen ja kehittämisen mallit jatkuisivat mukana olleissa oppimisyhteisöissä. Ainakin LUMA-keskus Suomessa ne jatkuvat. Tutkimusperustaisen co-design-menetelmän kehittämistä tullaan soveltamaan myös jatkossa LUMA-keskus Suomen toiminnassa. En malta odottaa, että pääsen pandemian loputtua jälleen tapaamaan verkostomme toimijoita jossakin Suomen yliopistokaupungeista. LUMA-verkoston moton mukaisesti, yhdessä todellakin olemme enemmän!

Oona Kiviluoto

Kirjoittaja työskentelee projektisuunnittelijana Helsingin yliopistolla LUMA-tiedekasvatuksen parissa.

Kuvat: Pentti Impiö

Lähteet:

  1. LUMA-keskus Suomi: https://www.luma.fi/
  2. PISA: https://minedu.fi/pisa-2018
  3. TIMMS: https://ktl.jyu.fi/fi/pirls-timss/timss
  4. Aksela, M. (2019). Towards student-centred solutions and pedagogical innovations in science education through co-design approach within design-based research. LUMAT: International Journal on Math, Science and Technology Education, 7(3), 113–139. https://doi.org/10.31129/LUMAT.7.3.421
  5. LUMA2020-ohjelma: http://2020.luma.fi/
  6. Maksuttomat kaikille avoimet sähköiset kurssit: http://2020.luma.fi/verkkokurssit/
  7. Ihmeellinen ihminen: https://lab.fi/en/node/9234
Viimeksi muokattu 17.2.2021

Tietysti.fi on Suomen Akatemian sivusto, joka kertoo yleistajuisesti Akatemian rahoittamasta tutkimuksesta sekä tieteestä ja tutkimuksesta yleensä. Sivuille kootaan muun muassa tutkijahaastatteluita, tieteen yleisötapahtumia, tiedeuutisia ja tutkimuksesta kertovia taustajuttuja.

Seuraa meitä:
 
Facebook logo  Twitter logo  Youtube logo

Ota yhteyttä

Suomen Akatemian viestintä
terhi.loukiainen@aka.fi

Suomen Akatemian logo

Lisätietoja Suomen Akatemiasta www.aka.fi

SAAVUTETTAVUUS