Siirry pääsisältöön
25.5.2021

Lappeenranta Junior University - kaupunki ja yliopisto tasa-arvoista tiedekasvatusta toteuttamassa

Lappeenranta Junior University eli Uniori on Lappeenrannan kaupungin ja LUT-yliopiston yhteinen tiedekasvatuksen toteuttamismalli. Uniori sai alkusysäyksen LUT-yliopiston ja Lappeenrannan kaupungin ylimmän johdon innostavasta yhteistyöideasta vuonna 2017. Uniori on jalostunut vuosien 2018–2021 aikana monipuoliseksi yleissivistävän koulutuksen jatkumoksi esiopetuksesta lukioon. Tästä on kiittäminen LUT:n tutkijoiden, opiskelijoiden ja elinkeinoelämän yhteistyökumppaneiden sekä Lappeenrannan kaupungin opettajien, oppilaiden ja rehtoreiden yhteistyöverkostoja.

Lapsia koeputkien kanssa

Uniori-toiminta tähtää vahvasti kestävän elämäntavan ja ekososiaalisen sivistyksen vahvistumiseen. Vastuullisuus, kohtuullisuus ja ihmistenvälisyys ovat keskeisiä toimintaa ohjaavia arvoja. Uniori tukee kaikkia Lappeenrannan kaupungin kouluissa opiskelevia lapsia ja nuoria yhdenvertaisesti hakeutumaan yliopisto-opintoihin sekä vahvistaa oppilaissa ratkaisukeskeisyyttä ja toivoa.

Lappeenrannan kaupungin päättäjien hyväksymiin opetussuunnitelmiin perustuva Uniori-toiminta tavoittaa vuosittain kaikki kaupungin esiopetuksen ja perusopetuksen 3., 5. ja 8.-luokkien oppilaat sekä lukiolaiset. Näiden tärkeiden teemojen parissa työskentelee vuosittain 3200 oppilasta, 200 opettajaa ja yli 100 asiantuntijaa. Uniorin kaikki oppimiskokonaisuudet tukeutuvat LUT-yliopiston tutkimuksen strategisiin painopistealueisiin, joita ovat puhdas vesi, puhdas ilma, puhdas energia, kiertotalous sekä kestävä liiketoiminta ja yrittäjyys.

Tasa-arvoisen ja kaikki ikäluokat tavoittavan tiedekasvatuksen polun luominen on edellyttänyt vahvaa sitoutumista tiedekorkeakoulun ja kuntaorganisaation kaikilla tasoilla. Ylin johto ja luottamushenkilöt ovat luoneet kehitystyölle otolliset puitteet ja varmistaneet riittävät resurssit. Varsinainen kehitystyö on toteutunut monimuotoisissa arjen kehittäjäyhteisöissä. Yleissivistävän koulutuksen opettajat, tutkijat, erikoisasiantuntijat ja opiskelijat ovat olleet alusta saakka kehitystyön vetureita. Kaikki toiminnot toteutetaan aidosti yhteistyössä, eri toimijoiden vahvuuksia hyödyntäen.

Lapsia pöydän ääressä

Vahva sitoutuminen pitkäjänteiseen yhteistyöhön on turvannut myös riittävät toiminnan resurssit yliopiston ja kaupungin perusrahoituksesta. Tällä on vältetty epävarmuudet toiminnan jatkuvuudesta ja riippuvuus lyhytkestoisesta hankerahoituksesta. Toimintamallit on rakennettu kustannustehokkaiksi, jottei “lihavina vuosina” suunniteltua toimintaa tarvitse supistaa “laihoina vuosina”. Kustannustehokkuuteen liittyy myös Uniori-toiminnan pitäminen sopivan laajuisena. Lappeenrannan kaupungin varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmien sekä kaupungin strategian ja yliopiston strategisten vahvuusalueiden leikkauspisteisiin on haettu eri ikäluokkien Uniori-teemat, joita toteutetaan laadukkaasti jatkuvan kehittämisen periaatteella.

Uniori-prosessien omistajuus on selvästi Lappeenrannan kaupungin opetustoimella ja erityisesti opettajilla, koska he ovat olleet alusta asti kehittämässä toteutuksia. Yliopiston roolina on toimia vahvana yhteistyökumppanina ja tarjota omaa osaamistaan sekä varmistaa, että tiedekasvatusta toteutetaan tutkimusperusteisesti. Yliopiston rooli on luonteva muun muassa opettajien kouluttamisessa, toteutusten suunnittelussa ja myös Uniori-kokonaisuuksien käytännön järjestelyissä silloin, kun toimintaa toteutetaan yliopistokampuksella.

Uniori-toiminnassa tärkeä lähtökohta on tasa-arvon edistäminen. Toiminta ei ole harvojen ja valittujen etuoikeus. Koulutus, tiede ja tutkiminen kuuluvat kaikille. Rakentamalla alueen lapsille ja nuorille pitkäjänteisesti polkua yliopistoon pyritään turvaamaan osaavaa ja alueen kehittämisestä innostunutta työvoimaa Etelä-Karjalan ja koko Itä-Suomen elinkeinoelämälle myös tulevaisuudessa.

Lappeenrannan kaupungin ja LUT-yliopiston yhteinen Uniori-toimintamalli on palkittu 2020 kansainvälisen kestävien kampusten verkoston palkinnolla (ISCN). Toiminta on ollut myös osaltaan tuomassa Lappeenrannan kaupungille Euroopan komission myöntämää European Green Leaf Award -titteliä vuonna 2021. Suurin palkinto kehitystyöstä on kuitenkin ollut oppilaiden ja opettajien iloinen tekemisen meininki arjen Uniori-toiminnassa.

Aikuisia ja lapsia työpöydän ääressä

Uniori-toimijat ovat hyvin kiitollisia kaikille yhteistyökumppaneille ja toiminnan kehittäjille. On hienoa, että voimme oppia ja rakentaa parempaa maailmaa yhdessä - “Annetaan tieteen viedä!”

Katso lisätietoja Uniori-verkkosivuilta ja Youtubesta.

Kirjoittajat ovat rehtori, KT Vesa Raasumaa Sammonlahden koulusta ja koordinaattori, FM Laura Jouhkimo LUT-yliopistosta. Raasumaa toimii myös perusopetuksen Uniori-toiminnan vastuurehtorina.

Viimeksi muokattu 25.5.2021

Tietysti.fi on Suomen Akatemian sivusto, joka kertoo yleistajuisesti Akatemian rahoittamasta tutkimuksesta sekä tieteestä ja tutkimuksesta yleensä. Sivuille kootaan muun muassa tutkijahaastatteluita, tieteen yleisötapahtumia, tiedeuutisia ja tutkimuksesta kertovia taustajuttuja.

Seuraa meitä:
 
Facebook logo  Twitter logo  Youtube logo

Ota yhteyttä

Suomen Akatemian viestintä
terhi.loukiainen@aka.fi

Suomen Akatemian logo

Lisätietoja Suomen Akatemiasta www.aka.fi

SAAVUTETTAVUUS