Siirry pääsisältöön
8.10.2020

Juniversity innostaa ja kannustaa nuoria tieteen äärelle

Tavoitteenamme Tampereen yliopiston Juniversitylla on tarjota lapsille ja nuorille tasa-arvoinen mahdollisuus kokea, oppia ja innostua tieteistä. Innostavaa itse tekemistä ja tutustumista on tarjolla varhaiskasvatusikäisestä toisen asteen opiskelijaan saakka. Osallistua voi joko koulun kautta tai vapaa-ajalla.

Nuoret ovat meille tärkeitä ja me nuorille

On selvää, että nuoruus on tärkeä ikävaihe minäkuvan sekä itsetunnon kehityksessä. Nuorena harrastukset ja kiinnostuksen kohteet alkavat vakiintua ja heijastua myös tulevaisuuden valintoihin. Omaan tulevaisuuteen vaikuttavat päätökset ovat monelle hyvin paineisia, niihin latautuu sekä omia että muiden odotuksia ja toiveita. Nuorisobarometrin 2019 (Haikkola & Myllyniemi, toim. 2019) teettämän kyselyn perusteella on havaittu, että moni hakeutuu opintoihinsa vailla selkeää käsitystä siitä, mitä todella haluaisi opiskella tai millä alalla työskennellä.

Lisäksi Purkutalkoot-hankkeen loppuraportin (Lahtinen toim. 2019) perusteella Suomessa on eurooppalaisittain poikkeuksellisen sukupuolittuneet työmarkkinat ja ammattirakenne, mikä ilmenee esimerkiksi luonnontieteiden ja tekniikan alojen miesvaltaisuutena. Raportin mukaan yksi alavalintojen taustalla oleva syy saattavat olla harrastusten kautta syntyneet käsitykset omasta osaamisesta. Tarjoamalla monipuolisia matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia sekä tietoa jatkokoulutuksiin hakeville nuorille voisi oma ala löytyä varmemmin ja alanvaihto vähentyä.

Meille Juniversitylla tärkeää onkin, että harrastuksen kautta nuorille tarjoutuu myönteisiä kokemuksia ja onnistumisia – samalla löydetään samanhenkisiä kavereita sekä omia vahvuuksia ja ehkä myös kiinnostavia opinto- ja työelämävaihtoehtoja tulevaisuuden varalle. Juniversityn koordinoimia suosittuja kurssikokonaisuuksia ovat olleet muun muassa Business meets luonnontieteet, jossa päästään kurkistamaan erilaisiin yrityksiin, sekä LUMATE-kurssi, jonka aikana vieraillaan Tampereen korkeakouluyhteisön kaikilla kolmella eri kampuksella. Molemmilla kursseilla itse tekeminen, toiminnallisuus ja nuorten omat kysymykset ovat keskiössä.

Juniversity perustettiin syksyllä 2019 kokoamaan Tampereen yliopiston tiedekasvatuksen ja oppilaitosyhteistyön tarjonta yhdeksi palvelukokonaisuudeksi. Tavoitteena on suunnata katsetta vakaammin myös toisen asteen ja korkea-asteen yhteistyön tiivistämiseen. Tähän suuntaan velvoittavat jo ammatillisen koulutuksen uudistus ja tuleva lukiolain uudistus. Nuorille suunnatuissa toiminteissa yksi tavoitteistamme on löytää mielekkäitä rajapintoja nuorten elämään sekä tulevaisuuden valintoihin. Toimintaamme ohjaa tasa-arvoisuus ja uskomme, että motivaatiolla ja innokkuudella jokainen nuori voi saavuttaa unelmiaan – hakeutuminen itseä kiinnostaviin opintoihin on kaikille mahdollista.

Videopodcasteja ja Virtuaalihelppiä nuorille ympäri Suomen

Uuden video-podcast-sarjamme tarkoituksena on kertoa informatiivisesti ja kannustavasti, mitä kaikkea korkeakoulussa voi opiskella ja millaisia työllistymismahdollisuuksia kyseiset opinnot tarjoavat. Samalla haluamme lisätä tietoisuutta alojen monimuotoisuudesta sekä antaa uudenlaisia näkökulmia omaan tulevaisuuteen. Jaksot ovat kestoltaan lyhyitä, joten niitä ehtii kuunnella vaikkapa bussimatkalla tai oppituntien välisellä tauolla. Ensimmäinen jakso julkaistiin 28.9., jonka jälkeen uusi jakso ilmestyy maanantaisin joka toinen viikko.

Kotitehtävien tai vaikealta tuntuvat teorian kanssa ei tarvitse tuskailla yksin kotona. Juniversity tarjoaa yhdessä Aalto-yliopisto Juniorin kanssa yläkoululaisille ja toisen asteen opiskelijoille matematiikkaan, fysiikkaan ja kemiaan Virtuaalihelppiä. Tukiopettajina alustalla toimivat tiedekasvatusohjaajamme, jotka ovat yliopisto-opiskelijoita. Discord on alustana nuorille jo entuudestaan tuttu ja siellä on mahdollista säilyttää anonymiteetti, jolloin kynnys esittää kysymyksiä pysyy matalana. Etenkin pitkän matematiikan kanavalla on käyty syvällisiäkin keskusteluja eri aihepiireistä, ja nuorilta onkin tullut kiitosta perusteellisista vastauksista. Myös tukiopettajat ovat innolla mukana tässäkin toiminnassa.

”Tosi siistiihän tää on, vastaan aina innoissani kun nään, että on tullut uus kyssäri. Tulee omat lukioajat mieleen. Yhdessä pohtiminen on parasta. Ja on kiva, jos yhdenkin opiskelijan saa innostettua jatkamaan matikkaa tai fysiikkaa”, vastaa Discordissa tukiopettajana toimiva Joel Lahenius kyselyyni Virtuaalihelpin herättämistä tunnelmista.

Tulevaisuuden osaajia ja ainutlaatuisia tiedepolkuja

Sekä työelämän tarpeet että tavat tehdä työtä ovat jatkuvassa murroksessa. Esimerkiksi näistä syistä on vaikea arvioida, millainen osaaminen on arvokasta tulevaisuudessa. On kuitenkin taitoja, kuten ongelmanratkaisukyky ja luovuus, jotka eivät vanhene. (Alanen ym. 2019.) Myös Takalan (2019) mukaan hyvä tiedeosaaminen on tärkeää pääomaa. Kriittisen ajattelun ja jatkuvan oppimisen taidot tukevat myös mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä muodostaa mielipiteitä monimutkaisistakin aiheista. Laadukkaan tiedekasvatuksen myötä syntyy tulevaisuuden osaajia ja ongelmien ratkojia. Myös Tampereen korkeakouluyhteisö kannustaa jatkuvaan, elämän mittaiseen oppimiseen. Ikuinen opiskelija ei enää ole epäonnistuja vaan se henkilö, joka ottaa aktiivisen omistajuuden oman osaamisensa kehittämisestä ja katsoo kohti uusia mahdollisuuksia.

No mutta. Mikäs sinusta tulee isona? Itsekin muistan käyneeni tämän hieman kiusallisen, epävarmuutta ja poskien punoitusta aiheuttavan kysymyksen läpi lähes jokaisen puolitutun aikuisen kanssa. Kehotankin nuoria rohkeasti esittämään vastakysymyksen – miten sinä olet päätynyt kyseiseen rooliisi työelämässä ja millaisen polun olet sinne kulkenut? Vastaukset saattavat yllättää positiivisesti, sillä harvoin me isotkaan tiedämme, mihin tulevaisuus meidät vie. Sen voin silti todeta, että uteliaisuudella, innokkuudella ja itseään kuuntelemalla voi päätyä aika mielenkiintoiselle tiedepolulle.

Eeva Mäkelä

Kirjoittaja työskentelee asiantuntijana Tampereen yliopiston Juniversitylla monipuolisissa tehtävissä vastaten muun muassa viestinnän kokonaisuudesta.

Seuraa Juniversitya!

Tilaa kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje:

Lue lisää ajankohtaisista teemoista tuni.fi/juniversity, tiimin jäsenet tavoitat myös asiointiosoitteesta juniversity@tuni.fi. 

Juniversity on Facebookissa ja YouTubessa (Juniversity) sekä Instagramissa ja Twitterissä (juniversity_tre).

Lähteet (viitattu 14.9.2020)

Alanen, Olli & Manni, Julius & Tähkäpää, Otto (2019) Tulevaisuudessa tarvitaan ongelmanratkaisukykyä. Helsingin Sanomat 7.6.2019, B13. https://www.hs.fi/paivanlehti/07062019/art-2000006133551.html

Haikkola, Lotta & Myllyniemi, Sami (toim.) (2019) Hyvää työtä! – nuorisobarometri 2019. Valtion nuorisoneuvosto Nuorisotutkimusseura Nuorisotutkimusverkosto Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2020. https://tietoanuorista.fi/nuorisobarometri/nuorisobarometri-2019/

Lahtinen, Jenni (toim.) (2019) ”Mikä ois mun juttu” – nuorten koulutusvalinnat sosialisaatiomaisemien kehyksissä. Purkutalkoot-hankkeen loppuraportti. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2019, 68. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-805-2

Takala, Sara (2019) Mitä on tiedekasvatus? Vastuullinen tiede 17.9.2019. https://vastuullinentiede.fi/fi/julkaiseminen/mita-tiedekasvatus

**

Kuvat: Konsta Leppänen ja Riikka Lahtinen

Viimeksi muokattu 5.11.2020

Eeva Mäkelä

Eeva Mäkelä kasvokuva

Tietysti.fi on Suomen Akatemian sivusto, joka kertoo yleistajuisesti Akatemian rahoittamasta tutkimuksesta sekä tieteestä ja tutkimuksesta yleensä. Sivuille kootaan muun muassa tutkijahaastatteluita, tieteen yleisötapahtumia, tiedeuutisia ja tutkimuksesta kertovia taustajuttuja.

Seuraa meitä:
 
Facebook logo  Twitter logo  Youtube logo

Ota yhteyttä

Suomen Akatemian viestintä
terhi.loukiainen@aka.fi

Suomen Akatemian logo

Lisätietoja Suomen Akatemiasta www.aka.fi

SAAVUTETTAVUUS