Siirry pääsisältöön
Facebook Twitter LinkedIn Email
16.4.2019

Ilmiöpohjaista opetusta ja tiedematkailua Turun yliopiston Tiedekeskus Tuorlassa

Turun yliopiston teki viime vuonna rohkean avauksen yleisötoiminnan kehittämisessä, kun se päätti perustaa Tiedekeskus Tuorlan tyhjiksi jääneisiin Tuorlan observatorion tiloihin. Lähtökohdiltaan Tiedekeskus Tuorla on koko yliopiston yhteinen paikka, jossa yliopistolaiset kohtaavat laajan yleisön koululaisista eläkeläisiin. Tiedekeskuksen toiminta on vielä kehittämisvaiheessa, mutta erilaisia toimintoja on jo paljon. Toiminta on käynnistynyt vauhdilla ja koulut ovat löytäneet uudet ilmiöpohjaisen oppimisen retkipäivät hyvin. Myös erilaisia suurelle yleisölle kohdistettuja tiedeaktiviteetteja on kokeiltu vuoden kuluessa ja ne ovat olleet erittäin suosittuja. Jo lyhyen toimintakautensa aikana toiminta on ollut jatkuvassa muutoksessa, mutta suurin muutos tapahtunee vuoden 2020 aikana. Toimintaympäristö ja tiedekeskuksen nimi tulevat mahdollisesti muuttumaan ensi vuonna, kun keskuksen toiminnat siirtyvät Turun yliopiston muihin toimipisteisiin.

Palataan kuitenkin nykyiseen toimintaympäristöön ja historiallisesti arvokkaalle ja ainutlaatuiselle Tuorlan observatorion alueelle. Tuorlan observatorion perusti vuonna 1952 professori, akateemikko Yrjö Väisälä tähtitieteen ja optiikan tutkimuslaitokseksi. Observatorio sijaitsee Kaarinassa luonnonkauniilla ja kulttuurihistoriallisesti merkittävällä Tuorlan alueella, jossa on useiden teleskooppien lisäksi muita historiallisia rakennuksia sekä 71 metriä pitkä kalliotunneli. Tutkijoiden määrä kasvoi vuosikymmenien aikana ja paikasta muodostui noin neljänkymmenen tähtitieteen tutkijan ja jatko-opiskelijan yhteisö. Tuorlan omien teleskooppien merkitys väheni vuosien saatossa havaintojen siirtyessä pääasiassa Kanarian saarten NOT-kaukoputkelle ja Chileen ESO:n kaukoputkille.

Observatoriolla on jo pitkään toteutettu erilaista yleisötoimintaa. Aluksi toiminta oli pienimuotoista teleskooppien, tunnelin ja optiikan valmistuksen esittelyä, mutta vuonna 2008 yleisötoiminta kasvoi merkittävästi, kun observatorio sai oman 38-paikkaisen planetaarion. Tuolloin yleisötoimintaa järjestivät tähtitieteen tutkijat oman tutkimuksensa ohessa. Vähitellen Tuorlan observatoriosta kasvoi kuitenkin tunnettu luokkaretkikohde kouluryhmille ja paikka, missä suuri yleisö pääsee tutustumaan maailmankaikkeuden ihmeisiin.

Alueella on vieraillut vuosittain 7000-8000 kävijää ja tiedekeskustoiminnan käynnistyttyä kävijämäärä kasvaa tänä vuonna 10000 kävijän tietämille. Suurempaa vierailukeskusta observatorion yhteyteen oli suunniteltu jo pitkän aikaa, mutta arkkitehtien tekemät hienot suunnitelmat kaatuivat aina käytännön ongelmiin. Kun tieto Tuorlan observatorion tutkijoiden siirtymisestä kampusalueelle tuli, alettiin tiloille suunnitella uutta käyttöä. Tämä johti siihen, että rehtorin päätöksellä Tuorlan observatoriosta tuli Turun yliopiston Tiedekeskus Tuorla. Tutkijoiden siirryttyä kampukselle keväällä 2018 tiloissa tehtiin pieni remontti ja tilat muutettiin uutta käyttöä vastaaviksi. Niinpä alueella on nyt monipuoliset tilat ilmiöpohjaiselle opetukselle, oma planetaario sekä vuokratiloja erilaisten ryhmien käyttöön. 

Tiedekeskuksen tavoitteena on paitsi kertoa suurelle yleisölle, kuinka tiede toimii, mutta myös toimia linkkinä Turun yliopiston, koulujen ja suuren yleisön välillä. Tiedekeskuksen toiminta perustuu Turun yliopiston monitieteiseen asiantuntemukseen ja keskuksessa annettavan opetuksen taustalla ovat koulujen uudet opetussuunnitelmat.

Toiminta keskittyy toiminnallisiin ilmiöpohjaisiin oppimiskokonaisuuksiin, joiden kohderyhmänä ovat lapset ja koululaiset kaikista ikäryhmistä. Samalla tiedekeskustoimintaa kehitetään koko perheelle suunnatuksi tieteen elämyksiä kehittäväksi yksiköksi.

Välillä tämäntyyppistä yliopiston toimintaa kuitenkin muutetaan hyvinkin nopealla aikataululla ja tuoreen päätöksen mukaisesti tiedekeskus muuttaa Tuorlasta uusiin tiloihin. Tiedekeskuksen toiminta kuitenkin jatkuu ja monipuolistuu: lapsille ja nuorille suunnattuja toimintoja kehitetään jatkossa erityisesti pääkampuksella ja Ruissalossa.

Turun yliopisto irtisanoi helmikuussa Tuorlan observatorion kiinteistöjen vuokrasopimuksen. Tilojen irtisanomisen syyt ovat taloudelliset ja taustalla on yliopistojen haastava taloudellinen tilanne. Tämän tyyppinen tiedekeskustoiminta on kaikissa Suomen tiedekeskuksissa tuettua toimintaa ja sitä ei ole mahdollista pyörittää pelkkien pääsymaksujen avulla. Tuorlan kiinteistöjen vuosivuokrat ovat niin korkeat, että yliopiston olisi jatkossa mahdotonta kehittää tiedekeskuksen toimintaa taloudellisesti kestävällä tavalla. Turun yliopisto näkee kuitenkin tiedekeskustoiminnan ja laajemmin tiedematkailun kehittämisen osana yliopiston uusia toimintoja. Yliopistolla ollaan parhaillaan myös viimeistelemässä tiedematkailustrategiaa.

Tiedekeskus siirrettiin jo tammikuun alussa osaksi Turun yliopiston biodiversiteettiyksikköä, joka on viime vuosien aikana profiloitunut monitieteisen tutkimuksen ja opetuksen rinnalla näkyvänä yhteiskunnallisena vaikuttajana. Yksikön muodostavat Turun yliopiston luonnontieteellinen museo, aerobiologian laboratorio ja Lounais-Suomen LUMA-keskus Turun yliopiston kampusalueella, yliopiston kasvitieteellinen puutarha Ruissalossa, Lapin tutkimuslaitos Kevo Utsjoella, Saaristomeren tutkimuslaitos Seilin saarella sekä Tiedekeskus Tuorla. Yksikön toimipisteissä käy vuosittain yli 70 000 vierailijaa, ja kävijämäärät ovat toiminnan kehityksen ansiosta hyvässä nousussa. Tiedekeskuksen toiminta osana Biodiversiteettiyksikköä mahdollistaa monipuolisen tiedetarjonnan kehittämisen ja tarjoamisen aiempaa suuremmalle yleisölle. Vaikka historiallisesti ainutlaatuisesta Tuorlan observatoriosta joudutaankin toimintaympäristönä luopumaan, niin uudet tilat tarjoavat mahdollisuuksia täysin uudenlaisen tiedekeskustoiminnan kehittämiselle. Jatkossa tiedekeskus ei tule enää olemaan vain yhteen paikkaan sidottu.

Myös koko Suomen mittakaavassa tiedekeskustoimintaa on tarkoitus koordinoida yhdessä eri toimijoiden kanssa. Maaliskuun lopulla seitsemän toimijaa eri puolilta Suomea kokoontui Oulussa ja perusti Suomen Tiedekeskukset -verkoston. Tietomaassa edustettuina olivat Tekniikan museo Helsingistä, Heureka Vantaalta, Tiedekeskus Tuorla Turusta, Joensuun Tiedeseura ry, Luuppi/Tiedekeskus Tietomaa Oulusta sekä Pilke ja Arktikum Rovaniemeltä. Verkoston tarkoituksena on toimia yhteisönä, jolla saavutetaan parempi vaikuttavuus esimerkiksi rahoittajatahoihin, pystytään jakamaan helpommin kokemuksia ja tietoa sekä ideoimaan näyttelyitä ja tapahtumia. Toimijoiden erilaiset taustat nähdään verkoston rikkautena, ja kaikilla on yhteisen tekemisen intressi. Toivotaan, että tästä nousisi esille täysin uusia toimintamalleja tieteen tuomiseksi esille hyvin laajalle yleisölle ja myös toimintoja tukevan rahoituksen taustalle saataisiin vankka pohja.

Pasi Nurmi

Kirjoittaja on Tiedekeskus Tuorlan koordinaattori ja Tuorla ja LUMA-keskus yksikön päällikkö Turun yliopiston biodiversiteettiyksiköstä.

Kuvat: Aimo Sillanpää, Peetu Sillanpää sekä Tiedekeskus Tuorla

Viimeksi muokattu 3.7.2019

Tietysti.fi on Suomen Akatemian sivusto, joka kertoo yleistajuisesti Akatemian rahoittamasta tutkimuksesta sekä tieteestä ja tutkimuksesta yleensä. Sivuille kootaan muun muassa tutkijahaastatteluita, tieteen yleisötapahtumia, tiedeuutisia ja tutkimuksesta kertovia taustajuttuja.

Seuraa meitä:
 
Facebook logo  Twitter logo  Youtube logo

Ota yhteyttä

Suomen Akatemian viestintä
terhi.loukiainen@aka.fi

Suomen Akatemian logo

Lisätietoja Suomen Akatemiasta www.aka.fi

SAAVUTETTAVUUS