Programverksamhet

Med programverksamhet avses här verksamhet som är gemensam och överskrider gränserna för RSF-program och som syftar till att skapa kontakter mellan forskare och kunskapsanvändare. Programverksamheten planeras och genomförs av en grupp som utöver sakkunniga inom ansvarsområdet för strategisk forskning även omfattar programdirektörer för RSF-finansierade program.

Varje program som RSF finansierar har en programdirektör på deltid (40–60% av arbetstiden) som arbetar inom sin egen bakgrundsorganisation, t.ex. ett universitet eller forskningsinstitut. Inom programverksamheten är programdirektörens viktigaste uppgifter att ansvara för det gränsöverskridande samarbetet med övriga programdirektörer samt att främja forskningens samhälleliga genomslag tillsammans med ansvarsområdet för strategisk forskning. Ansvarsområdet för strategisk forskning koordinerar programverksamheten.

Genom programverksamheten utvecklar RSF, programdirektörerna, programmen, projekten och ansvarsområdet för strategisk forskning tillsammans metoder för att stärka dialogen mellan vetenskapen och det samhälleliga beslutsfattandet samt för att skapa bättre förutsättningar för forskningens samhälleliga genomslag.

Mer information

  • ledande vetenskapsrådgivare Milja Saari, tfn 0295 335 123
  • vetenskapsrådgivare Katri Huutoniemi, tfn 029 533 5195
  • programmens kontaktpersoner

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?