Data och information

Denna sida presenterar rapporter, informationssammandrag och utlåtanden som gäller strategisk forskning. På sidan samlas till exempel utlåtanden som rådet för strategisk forskning har gett i anslutning till framtidsutskottets och ministeriernas beredningsarbete, informationssammandrag och utlåtanden som programdirektörerna och RSF-projekten gemensamt har framställt samt utvärderingsrapporter om RSF-program.

Har du frågor eller synpunkter?