FI EN

Nycklar till hållbar tillväxt (GROWTH)

Det finländska samhället förmår inte fullt ut ta vara på de möjligheter som globala förändringar medför. Vill man dra nytta av förändring krävs det att samhället, samfunden och individerna har en förmåga att förnya sig. Man borde särskilt främja omställningar av företagsverksamheten, omsättning i praktiken av innovationer och användning av information, dataresurser och kompetens. Utgångspunkten för förnyelse är att det finns starka resurser. I Finland har vi bland annat ett stabilt samhälle, väl fungerande institutioner, kompetens och kunskapsreserver, bildning och rikliga naturresurser.

RSF-programmet Nycklar till hållbar tillväxt ska få fram lösningar på frågan om hur samhället, samfunden och individerna ska bli bättre på att ta tillvara, utveckla och samordna sina resurser på nya och hållbara sätt. Ett nytt slags resursanvändning förutsätter såväl tekniska färdigheter och kompetens som i synnerhet en kultur som präglas av vilja och positiv inställning till förnyelse. Till stöd för en hållbar tillväxt och förmåga till förnyelse behövs dessutom en mångsidig kunskapsgrund och framförhållning. Projekten inom programmet förväntas identifiera de möjligheter som förnyelse medför samt analysera förutsättningarna och hindren för förnyelsen på samhällets, gemenskapers och individers nivå.

Projekt

Growing Mind: Educational Transformations for Facilitating Sustainable Personal, Social and Institutional Renewal at the Digital Age (GrowingMind)
Kai Hakkarainen, Helsingfors universitet, konsortieledare
Kirsti Lonka, Helsingfors universitet, interaktionsansvarig
Kimmo Alho, Helsingfors universitet
Erno Lehtinen, Åbo universitet
Tapio Salakoski, Åbo universitet
Jari Lavonen, Helsingfors universitet

All Youth Want to Rule their World (ALL-YOUTH)
Päivi Honkatukia, Tammerfors universitet, konsortieledare
Irmeli Mustalahti, Östra Finlands universitet, interaktionsansvarig
Jukka Viljanen, Tammerfors universitet
Kaisa Väänänen, Tammerfors universitet
Reetta Mietola, Helsingfors universitet

 

Projekten från 2018 kompletteringsutlysning:

Sustainable Drug Discovery and Development with End-of-Life Yield (SUDDEN)
Jari Yli-Kauhaluoma, Helsingfors universitet, konsortieledare
Mikael Sokero, Demos Helsinki, interaktionsansvarig
Sari Kauppi, Finlands miljöcentral
Mari Lundström, Aalto-universitet
Mirella Miettinen, Östra Finlands universitet
Mika Mänttäri, LUT universitet

Circular Economy Catalysts: From Innovation to Business Ecosystems (CICAT2025)
Leena Aarikka-Stenroos, Tammerfors universitet, konsortieledare
Piia Nurmi, Turku AMK, interaktionsansvarig
Pekka Jokinen, Tammerfors universitet
Juha Kääriä, Turku AMK
Hanna Lehtimäki, Östra Finlands universitet
Tiina Onkila, Jyväskylä UNIVERSITET
Juha Suonpää, Tampere AMK
Satu Teerikangas, Turku universitet

New packaging solutions for people, planet and business (Package-Heroes)
Ali Harlin, Teknologiska forskningscentralen VTT Ab, konsortieledare
Miitta Eronen, Finlands miljöcentral, interaktionsansvarig
Henri Hakala, LUT universitet
Tuula Packalen, Naturresursinstitutet (Luke)
Nina Tynkkynen, Åbo Akademi

Healthy Lifestyles to Boost Sustainable Growth (STYLE)
Petri Tapio, Turku universitet, konsortieledare
Ira Ahokas, Turun universitet, interaktionsansvarig
Sami Kokko, Jyväskylä universitet 
Riikka Paloniemi, Finlands miljöcentral
Birgitta Sandberg, Turku universitet
Anu Tuominen, Teknologiska forskningscentralen VTT Ab
Tommi Vasankari, UKK institutet

Mer information

Programdirektör
Vetenskaplig direktör Anne-Christine Ritschkoff
anne-christine.ritschkoff(at)vtt.fi

vetenskapsrådgivare Tuomas Katajarinne
tfn 029 533 5067
tuomas.katajarinne(at)aka.fi

Senast ändrad 4.8.2020
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »