RSF:s EU-motfinansiering

Rådet för strategisk forskning (RSF) vid Finlands Akademi kan bevilja s.k. matchande bidrag på nationell nivå till EU-finansierade forskningsprojekt förutsatt att projekten överensstämmer med de tema- och prioritetsområden som statsrådet fastslagit. Projekten måste även passa in i RSF:s programram. RSF har beslutat att rikta de matchande bidragen till sådana forskningsprojekt som har fått finansiering inom ramen för prioriteringen Samhällsutmaningar i Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation.

Målet med bidraget, som anvisas till forskningsplatser, är att uppmuntra forskningsorganisationer att delta i beredningen av projekt till kommande EU-utlysningar. Projektens slutrapporter ska därför också innehålla en kvalitativ beskrivning av hur bidraget har inverkat på och bidragit till internationellt samarbete.

Byte av ansvarig ledare

Organisationens administratör kan byta beslutets ansvariga person för beslutet om RSF-motfinansiering (organisationsansökan) i e-tjänsten. Organisationen behöver inte meddela Akademin om bytet. Läs mer: Anvisningar för forskningsplatsens representanter (administratörer, representanter, fakturerare) (pdf).

Rapportering

Mer information

  • Finansieringschef Sirpa Nummila, tfn. 0295 335 081
  • Vetenskapsrådgivare Kyösti Husso,  tfn. 0295 335 103

Våra e-postadresser är i formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.​

 

Har du frågor eller synpunkter?