RSF öppnar kompletterande utlysning inom programmet Nycklar till hållbar tillväxt

Rådet för strategisk forskning (RSF) har vid sitt möte den 27 november beslutat att öppna en kompletterande utlysning inom RSF-programmet Nycklar till hållbar tillväxt. Målet med utlysningen är att utvidga programinnehållet av det strategiska forskningstemat Förnyas eller förtvina – resurser och lösningar. De konsortier som valdes till temats två program i höstas behandlar anpassning till globala förändringar i samhället eller miljön samt utbildning som en grund för hållbar tillväxt. RSF fungerar i anslutning till Finlands Akademi.

Med den kompletterande utlysningen har RSF siktet inställt på att möjliggöra hållbar tillväxt med hjälp av ekonomisk verksamhet. RSF anser att en viktig förutsättning för hållbar tillväxt är att finländska företag och organisationer verksamma på såväl den inhemska som den internationella marknaden utvecklar och förnyar produkter och tjänster på ett sätt som stödjer hållbar utveckling. Rådet finansierade inte denna typ av forskning i utlysningen inom programmet Nycklar till hållbar tillväxt i december 2016. För att åstadkomma förnyad forskning och samhällelig genomslagskraft förutsätter RSF att de kommande konsortierna ska arbeta innovativt och mångvetenskapligt.

”Vi söker nya konsortier som sammanför kompetenskombinationer, till exempel teknisk och humanistisk forskning, på ett sätt som kan behandla olika dimensioner och fenomen som kopplas till ett valt forskningstema på ett övergripande sätt”, säger RSF:s ordförande Per Mickwitz.

Målen för den kompletterande utlysningen innebär också en översyn av interaktionsarbete. Den kompletterande utlysningen möjliggör en mångsidig behandling av det ekonomiska systemet och dess aktörers resurser och institutioner. Detta innebär potentiellt omfattande samarbetsnätverk: de sökande måste överväga att till exempel engagera ekonomiska aktörer i projektet på sätt som gynnar hela branschen.

”Syftet med den kompletterande utlysningen är att finansiera forskning för att identifiera möjligheter till hållbar tillväxt, analysera förutsättningarna för förnyelse samt möjliggöra utvecklingen av produkter och tjänster som genererar hållbar tillväxt”, sammanfattar Mickwitz.

Den kompletterande utlysningen baserar sig på statsrådets beslut i oktober 2016 om strategiska forskningsteman för 2018. I alla valbara forskningsprojekt prioriteras utnyttjandet av information vid beslutsfattande och skapandet av hållbar samhällstillväxt.

Ansökningarna ska lämnas in som konsortieansökningar. Konsortier som består av minst tre delprojekt, två organisationer och tre forskningsområden är behöriga att ansöka. Genomförandet av forsknings- och interaktionsarbetet ska presenteras som arbetspaket. De sökande ska fästa särskild uppmärksamhet vid det inbördes samspelet mellan arbetspaketen och vid det mervärde som konsortiestrukturen medför. Hänsyn ska även tas till beskrivningen av konsortiets gemensamma resultat och det väntade genomslaget.

Den egentliga utlysningstexten för den kompletterande utlysningen publiceras i slutet av januari 2018. Utlysningen har två steg. Målet är att öppna den preliminära ansökan i april 2018. RSF fattar finansieringsbesluten om utlysningen i slutet av 2018, och finansieringsperioden för de valda projekten inleds i början av 2019.

Mer information

  • direktör Jussi Vauhkonen (enheten för strategisk forskning), tfn 0295 335 114, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • vetenskapsrådgivare Joona Lehtomäki, tfn 0295 335 121, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Finlands Akademi, kommunikationen  informatör Leena Vähäkylä  tfn 0295 335 139  fornamn.efternamn(at)aka.fi

Senast ändrad 1.12.2017
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »