Genomslagsrutter

En förutsättning för genomslaget är att den nya kunskap, teknologi, kompetens, förståelse eller synvinkel som forskningen producerar förmedlas utanför forskarsamhället. Förmedlingen kan i sin tur struktureras via olika rutter:

  • överföring av forskningsrön
  • växelverkan
  • kunniga människor.

Genomslagsrutterna är kopplade till olika forskningsområden och forskningsteman samt till hur information eller kompetens utnyttjas. Öppen vetenskap och främjande av den är också en viktig kanal för vetenskapens och forskningens bredare genomslag.

2 426 projekt under granskning:
*Källa: Slutrapporterna 2017–2021 som lämnats in till Finlands Akademi samt databaserna Web of Science och Scopus (publikationer) och slutrapporterna 2018–2022 som lämnats till Finlands Akademi (övriga kapitel).

Se bilden i pdf-format

Se bilden i pdf-format

Se bilden i pdf-format

Se bilden i pdf-format

Bekanta dig med de olika genomslagsrutterna via vårt informationsmaterial Vetenskapens tillstånd samt Akademins broschyrer och publikationer.

Har du frågor eller synpunkter?