Kina (inkl. Kinesiska Taipei)

Finlands Akademi har tecknat samarbetsavtal med tre kinesiska forskningsfinansiärer. Samarbetet med NSFC (National Natural Science Foundation of China) och CAS (Chinese Academy of Sciences) täcker samtliga vetenskapsgrenar förutom de som representeras av CASS (Chinese Academy of Social Sciences). Samarbetet med CASS omfattar humaniora, kultur, rättsvetenskap, socialvetenskap, ekonomiska vetenskaper och samhällsvetenskaper.

Finlands Akademis samarbetspartner i Taiwan är Ministry of Science and Technology (MOST). Akademin stöder forskarrörlighet mellan Finland och Taiwan inom alla vetenskapsgrenar.

Finländska forskare kan ansöka om Akademins rörlighetsfinansiering för att stärka forskningssamarbetet mellan Finland och Kina eller Taiwan. Rörlighetsfinansieringen är avsedd för forskarnas rese- och levnadskostnader, inte för forsknings- eller utrustningsutgifter.

Mer information

  • programchef Risto Vilkko, tfn. 0295 335 136
  • vetenskapsrådgivare Ulla Ellmén (mobilitet), tfn. 0295 335 011
  • vetenskapsrådgivare Siru Oksa (mobilitet), tfn. 0295 335 125

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?