Sektionen för specialfinansiering för partnerskapsnätverk inom FUI

Mandatperiod: 20.8.2020–31.12.2021

Medlemmar:

  • professor Johanna Myllyharju, Finlands Akademis styrelse, ordförande
  • professor Antti Ylä-Jääski, forskningsrådet för naturvetenskap och teknik, vice ordförande
  • Executive Vice President Tua Huomo, Finlands Akademis styrelse
  • professor Juha Hämäläinen, forskningsrådet för kultur och samhälle
  • professor Esa Korpi, forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö
  • forskningschef, professor Tiina Sarjakoski, forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö
  • direktör Anu Kaukovirta, rådet för strategisk forskning (RSF)
  • professor Raine Mäntysalo, forskningsrådet för naturvetenskap och teknik

Uppgifter:

Sektionen beslutar vilka projekt som finansieras.

Har du frågor eller synpunkter?