Sektionen för specialfinansiering för forskning på systemnivå om begränsning av och anpassning till klimatförändring

Mandatperiod: 20.8.2020 – 31.12.2021

Medlemmar:

  • besökande specialist Leena Paavilainen, forskningsrådet för naturvetenskap och teknik, ordförande
  • professor Jussi Kukkonen, forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö, vice ordförande
  • överdirektör Anni Huhtala, kommittén för forskningens infrastrukturer
  • professor Tanja Kallio, forskningsrådet för naturvetenskap och teknik
  • professor Jorma Keskinen, forskningsrådet för naturvetenskap och teknik
  • professor Heli Peltola, forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö
  • professor Sami Pihlström, forskningsrådet för kultur och samhälle

Uppgifter:

Besluta om vilka projekt som finansieras.

Har du frågor eller synpunkter?