Sektionen för specialfinansiering för forskning om krisberedskap och försörjningstrygghet

Mandatperiod: 20.8.2020 – 31.12.2021

Medlemmar:

  • Executive Vice President Tua Huomo, Finlands Akademis styrelse, ordförande
  • professor Petri Kuoppamäki, forskningsrådet för kultur och samhälle, vice ordförande
  • forskningschef  Petteri Alinikula, rådet för strategisk forskning
  • direktör Anu Kaukovirta, rådet för strategisk forskning
  • professor Heidi Kuusniemi, forskningsrådet för naturvetenskap och teknik
  • forskningsprofessor Markus Perola, forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö
  • professor Maritta Välimäki, forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö
  • professor Antti Ylä-Jääski, forskningsrådet för naturvetenskap och teknik

Uppgifter:

Besluta om vilka projekt som finansieras.

Har du frågor eller synpunkter?