Sektionen för covid-19-vaccin- och -läkemedelsfinansiering

Mandatperiod: 18.5.2020 - 31.12.2021

Medlemmar:

  • professor Johanna Myllyharju, Finlands Akademis styrelse, ordförande
  • professor Ursula Schwab, forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö, vice ordförande
  • professor Esa Korpi, forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö
  • professor Reko Leino, forskningsrådet för naturvetenskap och teknik
  • professor Markus Perola, forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö
  • professor Minnamari Vippola, forskningsrådet för naturvetenskap och teknik
  • professor Maritta Välimäki, forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö

Uppgifter:

besluta finansiering och godgännande av slutraporter

Har du frågor eller synpunkter?