Sektionen för Antarktisforskning

Mandatperiod: 20.8.2020 – 31.12.2021

Medlemmar:

  • professor Petri Pellikka, forskningsrådet för naturvetenskap och teknik, ordförande
  • professor Petriina Paturi, forskningsrådet för naturvetenskap och teknik, vice ordförande
  • professor Jussi Kukkonen, forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö
  • professor Päivi Atjonen, forskningsrådet för kultur och samhälle

Uppgifter:

Besluta om vilka projekt som finansieras.

Har du frågor eller synpunkter?