Sektionen för akademiprogrammet Strålningsdetektorer som främjar hälsa och säkerhet

Mandatperiod: 25.2.2019 – 31.12.2021

Medlemmar:

  • professor Petriina Paturi, forskningsrådet för naturvetenskap och teknik, ordförande
  • professor Jorma Keskinen, forskningsrådet för naturvetenskap och teknik
  • professor Jussi Kukkonen, forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö, vice ordförande
  • professor Timo Peltomäki, forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö

Uppgifter:

  • besluta på basis av planskisser om vilka sökande som inbjuds att lämna in en egentlig ansökan
  • besluta om vilka projekt som finansieras inom programmet

Har du frågor eller synpunkter?