Sektionen för akademiprogrammet Nytta av kol

Mandatperiod: 25.2.2019 – 31.12.2021

Medlemmar:

  • professor Reko Leino, forskningsrådet för naturvetenskap och teknik, ordförande
  • professor Petriina Paturi, forskningsrådet för naturvetenskap och teknik, vice ordförande
  • dekan Kristiina Kruus, forskningsrådet  för biovetenskap, hälsa och miljö
  • professor Raine Mäntysalo, forskningsrådet för naturvetenskap och teknik
  • professor Petri Pellikka, forskningsrådet för naturvetenskap och teknik

Uppgifter:

  • besluta på basis av planskisser om vilka sökande som inbjuds att lämna in en egentlig ansökan
  • besluta om vilka projekt som finansieras inom programmet

Har du frågor eller synpunkter?