Sektionen för akademiprogrammet Livets molekylära regleringsnätverk

Mandatperiod: 25.2.2019 – 31.12.2021

Medlemmar:

  • professor Markus Perola, forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö, ordförande
  • professor Patrick Jern, forskningsrådet för kultur och samhälle
  • professor Heli Peltola, forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö, vice ordförande
  • professor Minnamari Vippola, forskningsrådet för naturvetenskap och teknik

Uppgifter:

  • besluta på basis av planskisser om vilka sökande som inbjuds att lämna in en egentlig ansökan
  • besluta om vilka projekt som finansieras inom programmet

Har du frågor eller synpunkter?