Sektionen för akademiprogrammet Klimatförändring och hälsa

Mandatperiod: 25.2.2019 – 31.12.2021

Medlemmar:

  • professor Jussi Kukkonen, forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö, ordförande
  • professor Jorma Keskinen, forskningsrådet för naturvetenskap och teknik
  • professor Päivi Atjonen, forskningsrådet för kultur och samhälle, vice ordförande
  • forskningsprofessor Markus Perola, forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö
  • professor Maritta Välimäki, forskningsrådet  för biovetenskap, hälsa och miljö

Uppgifter:

  • besluta på basis av planskisser om vilka sökande som inbjuds att lämna in en egentlig ansökan
  • besluta om vilka projekt som finansieras inom programmet

Har du frågor eller synpunkter?