Sektionen för akademiprogrammet Forskning för hälsan

Mandatperiod: 7.11.2019 – 31.12.2021

Medlemmar:

  • professor Mika Rämet, forskningsrådet för biovetenskap och miljö, ordförande
  • professor Ursula Schwab, forskningsrådet för biovetenskap och miljö, vice ordförande
  • professor Juha Hämäläinen, forskningsrådet för kultur och samhälle   
  • professor Esa Korpi, forskningsrådet för biovetenskap och miljö
  • forskningsprofessor Markus Perola, forskningsrådet för biovetenskap och miljö
  • professor Minnamari Vippola, forskningsrådet för naturvetenskap och teknik

Uppgifter:

  • besluta om vilka projekt som finansieras inom programmet.

Har du frågor eller synpunkter?