Sektionen för akademiprogrammet Digital humanvetenskap

Mandatperiod: 25.2.2019 – 31.12.2021

Medlemmar:

  • professor Petri Karonen, forskningsrådet för kultur och samhälle, ordförande
  • professor Petri Kuoppamäki, forskningsrådet för kultur och samhälle
  • professor Päivi Lappalainen, forskningsrådet för kultur och samhälle, vice ordförande
  • professor Heidi Kuusniemi, forskningsrådet för naturvetenskap och teknik

Uppgifter:

  • besluta på basis av planskisser om vilka sökande som inbjuds att lämna in en egentlig ansökan
  • besluta om vilka projekt som finansieras inom programmet

Har du frågor eller synpunkter?