Sektionen för akademiprogrammet BioFuture2025

Mandatperiod: 1.1.2019–31.12.2021

Medlemmar:

  • professor Heli Peltola, forskningsrådet för biovetenskap och miljö, ordförande
  • professor Patrick Jern, forskningsrådet för kultur och samhälle, vice ordförande
  • professor Juha Hiedanpää, forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö
  • professor Tanja Kallio, forskningsrådet för naturvetenskap och teknik
  • forskningdirektör, professor Tiina Sarjakoski,forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö

Uppgifter:

  • besluta på basis av planskisser om vilka sökande som inbjuds att lämna in en egentlig ansökan
  • besluta om vilka projekt som finansieras inom programmet

Har du frågor eller synpunkter?