Vägvisaren för Finlands forskningsinfrastrukturer

Vägvisaren för forskningsinfrastrukturer är ett dokument som definierar betydande nationella forskningsinfrastrukturer som ingår i ekosystemet för Finlands forskningsinfrastrukturer.

I vägvisaren räknas också upp finländska aktörers partnerskap i europeiska infrastrukturprojekt (ESFRI), internationella forskningsinfrastrukturer som Finland har anslutit sig till genom statsfördrag samt lokala infrastrukturer som forskningsorganisationerna har utsett som betydande.

Den nationella vägvisaren för forskningsinfrastrukturer i Finland 2021–2024 ska utarbetas under år 2020.

29 högklassiga infrastrukturer med i vägvisaren för Finlands forskningsinfrastrukturer (Pressmeddelande, Finlands Akademi 11.12.2020)

Läs mer om vägvisaren:

Har du frågor eller synpunkter?