FI EN

Terttu Nevalainen

1.1.2010-31.12.2014
språkvetenskap 
Helsingfors universitet

Professor Terttu Nevalainen från Helsingfors universitet leder den nationella spetsenheten för variation, kontakter och förändring inom engelskan vid Helsingfors och Jyväskylä universitet och bedriver inom ramen för denna ett projekt om sociolingvistik och språkhistoria.

Nevalainen forskar i användningen av engelska i olika sammanhang. Hon är speciellt intresserad av språkets tidsvariation och förändring. Nevalainen medverkar i teoribildningen inom sociolingvistiken genom att bearbeta framför allt uppfattningarna om hur språkets långvariga förändring kan beskrivas: hur blev engelskan det språk det är i dag? 

Nevalainen anses med sitt tvärvetenskapliga forskningsgrepp skapa ny teori och metodologi för den historiska språkforskningen och sociolingvistiken inom det engelska språket, eftersom hon material- och metodmässigt tar hjälp av korpusforskning, socialhistoria och informationsutvinning.

Senast ändrad 20.3.2015
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »