FI EN

Vuola, Elina

1.1.2013 - 31.12.2017
Teologi
Helsingfors universitetet

Elina Vuola är docent i teologi vid Helsingfors universitet. Vuola betraktas som en internationellt erkänd religion- och genusforskare och expert inom forskningen kring Latinamerika. Hon har välutvecklade samarbetsnätverk i Förenta staterna, Latinamerika och Europa. Typiskt för Vuolas forskning är en starkt interdisciplinär approach.

Under sin period som akademiprofessor ska Vuola forska under temat Kroppslig religion. Temat handlar om den föränderliga innebörden av kroppslighet och kön i fråga om den moderna religiösa identiteten i Finland. Vuolas projekt kombinerar etnografiska och textuella metoder för att undersöka tre religiösa och dels också etniska minoritetsgrupper i Finland: gammallæstadianismen, judendomen och den ortodoxa kyrkan. Projektet ska särskilt fokusera på dessa konservativa grupperingars uppfattningar om kön, förhållandena mellan könen och könens förhållande till samhällets ideal. Målet är att utveckla en sådan forskningstradition som slår ihop religionsforskning som levd religion (etnografi) med teologisk analys. Forskningen ska ge upphov till en mer omfattande uppfattning om hur teologi och religiös identitet påverkar varandra, särskilt i sådana sammanhang där de kan komma i konflikt med varandra. Det handlar dels om kön och sexualitet, dels om fattigdom, etnicitet och den judekristna traditionens allmänna betydelse i fråga om sekulära uppfattningar om jämställdhet och mänskliga rättigheter.

Senast ändrad 25.2.2015
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING»
FRÅGA OCH TYCK TILL »