FI EN

Rissanen, Kari

1.1.2008-31.12.2012 och 1.1.2013–31.12.2017
Supramolekylär kemi, nanokemi och röntgenkristallografi
Jyväskylä universitet

Kari Rissanen har varit akademiprofessor vid Jyväskylä universitet (2008–2012) och inleder nu en ny period. Han företräder supramolekylärkemi, nanokemi och röntgenkristallografi. På supramolekylärkemins område är han en erkänd expert, både inom strukturforskning och inom syntetik. Ett centralt tema i hans forskning är svag, icke-kovalent växelverkan i fasta tillstånd, lösningar och gasform. Speciell uppmärksamhet ägnas åt väte- och halogenbindningarna samt övergångsmetallernas koordinationskemi. De nya nano- och supramolekylära system som Rissanen har skapat bygger på svag växelverkan. Halogenbindningen är ett relativt nytt koncept, och Rissanens bidrag har varit avgörande för förståelsen av dess mekanismer och möjligheterna att utnyttja den.

Rissanens mål är att framställa nya kapselformade supramolekyler med hjälp av metallkoordination eller halogenbindningar samt nya halogenbundna och organiska två- eller tredimensionella nät. Dessa nya forskningsinriktningar förväntas ge upphov till nya och epokgörande framgångar på supramolekylär- och nanokemins område.

Senast ändrad 25.2.2015
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »