FI EN

Peltonen, Markku

1.1.2014–31.12.2018
Historia Helsingfors universitet 

Markku Peltonen är historiker och professor vid Helsingfors universitet. Han hör till världens främsta forskare inom nya tidens idéhistoria och har ett betydande internationellt samarbetsnätverk. Styrkan i Peltonens forskningsplan är dess ambition att ta fram kunskap om politiskt deltagande och representativ demokrati i nya tidens början. Han ifrågasätter många rådande uppfattningar om politiskt deltagande och gör en ny tolkning av det politiska deltagandets betydelse för det samhälleliga tänkandet och för statsbildningen.

Peltonens undersökning ”Politiskt deltagande och statsbildning i nya tidens England: monarki, offentlighet och demokratiskt tvivel” kombinerar historia och statsvetenskap. Hans mål är att visa att det politiska deltagandets omfattning har underskattats i tidigare forskning, att dess bakgrund har glömts och dess historiska betydelse feltolkats samt att dess roll i statsbildningen och epokens politiska tänkande inte har utforskats. Peltonen utmanar det habermaska begreppet kommunikativ rationalitet som en nyckel till förståelse av politiskt tänkande och statsbildning i nya tiden. Forskningstemat är både betydande och angeläget i vår tid.

Senast ändrad 25.2.2015
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »