FI EN

Olli Raitakari

1.1.2019–31.12.2023
Epidemiologi
Åbo universitet

Olli Raitakari undersöker om föräldrars exponering för vissa riskfaktorer – exempelvis tobaksrök, miljögifter och psykosocial stress – kan påverka deras barns hälsa via epigenetiska mekanismer. För att få klarhet i det gör han en bred epidemiologisk undersökning som omspänner tre generationer. Till undersökningen kallas personer som tidigare deltagit i det nationella projektet LASERI för kartläggning av koronarsjukdomars riskfaktorer hos barn samt dessa personers barn och föräldrar. I projektet undersöker man om föräldrarnas exponering har ett samband med barnens kardio-metaboliska profil, kognitiva funktioner och psykiska hälsa. I projektet tas serum-, blod- och könscellsprover vilkas epigenetiska markörer mäts. Med deras hjälp ska man sedan försöka reda ut mekanismerna för transgenerationell genetisk nedärvning. Dessa samband har inte tidigare kunnat påvisas hos människan.

Raitakari är en internationellt renommerad expert vars vetenskapliga produktion och bidrag till forskarutbildningen har varit betydande. Han har fått forskningsfinansiering både från Europeiska forskningsrådet (ERC Advanced Grant) och amerikanska NIH (National Institute of Health). Raitakari var akademiprofessor också 2012–2016, då han byggde ett internationellt forskningskonsortium för forskning i hjärt- och kärlsjukdomar i barndomen.

Senast ändrad 23.5.2018
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »