FI EN

Matti Latva-Aho

1.1.2017–31.12.2021
Uleåborgs universitet

Matti Latva-aho forskar i trådlös radiodatakommunikation.

Trådlösa datakommunikationssystem och datanät är redan idag hörnstenar för samhällsfunktionerna, och deras betydelse växer hela tiden. De trådlösa datanätens kapacitet hämmas i grunden av att det användbara frekvensbandet är begränsat. Nya frekvensband för mobil datakommunikation kommer att finnas tillgängliga endast på avsevärt högre frekvenser än idag. Detta medför stora förändringar i hur framtidens trådlösa radiosystem ska planeras och optimeras.

Latva-ahos forskning ökar vår förståelse av hur kriterierna för framtidens trådlösa system kommer att förändras och hurdana överföringstekniska sändar-mottagarlösningar de kommer att kräva. Forskningen ska lösa problem vilkas existens länge har varit känd men som hittills inte har utforskats i större utsträckning. Forskningsrönen väntas ge viktig ny kunskap på datakommunikationens område. Projektet bygger upp en grundläggande förståelse av millimetervågors datakommunikationsteknik och planerar framtidens nätarkitektur med mycket hög förmedlingskapacitet.

Senast ändrad 11.5.2018
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »